دستیابی به فناوری تولید ترکیبات دارویی

محققان دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد نیشابور و مشهد به سنتز یک نانوکاتالیست بر پایه مواد گیاهی دست یافتند که قادر است با دریافت نور خورشید و اکسیژن، واکنش تولید ترکیبات دارویی را تسهیل کند.

 

دکتر سید محسن صادق‌زاده، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، با بیان اینکه روش‌های گوناگونی برای اکسید کردن ترکیبات سولفیدی در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، به مزایای استفاده از اکسیژن اشاره کرد و افزود: اکسیژن یک گاز پاک، ارزان، در دسترس و زیست سازگار است که تنها محصول جانبی حاصل از واکنش آن با سولفیدها آب است. در این راستا در طرح حاضر ما با سنتز یک نانو کاتالیست حساس به نور از یک منبع طبیعی تلاش کردیم تا سبزترین حالت ممکن را برای واکنش سولفیدها با اکسیژن و تبدیل آن به سولفون‌ها فراهم کنیم.

 

وی ادامه داد: یکی از خصوصیات منحصربه‌فرد این طرح کاهش حداکثری هزینه فرایند است؛ چراکه برای سنتز نانو کاتالیست از یک منبع طبیعی استفاده شده است و در ادامه نیز برای استفاده از این نانو کاتالیست در فرایند اصلی دو منبع در دسترس و بسیار ارزان‌قیمت یعنی نور مرئی و اکسیژن به‌عنوان عوامل پیش برنده واکنش سولفید به سولفون مورد استفاده قرار گرفتند.

 

صادق‌زاده نانو کاتالیست‌ها را مانند پلی بین مزایای استفاده از کاتالیست‌های همگن و ناهمگن دانست و خاطر نشان کرد: کاتالیست‌های همگن اگرچه قدرت کاتالیستی بالایی دارند، اما امکان جداسازی آنها از محیط واکنش پس از اتمام واکنش وجود ندارد، از سوی دیگر، کاتالیست‌های ناهمگن از قدرت کاتالیستی بالایی برخوردار نیستند؛ اما امکان جداسازی آنها از محیط واکنش وجود دارد. در این میان نانو کاتالیست‌ها ضمن برخورداری از قدرت کاتالیستی بسیار بالا به دلیل نسبت بالای سطح به حجمشان، قابلیت جداسازی از محیط واکنش را نیز فراهم می‌کنند و می‌توانند آنها را مانند پلی بین کاتالیست‌های همگن و ناهمگن در نظر گرفت.

 

این محقق با بیان اینکه در این طرح از صمغ گیاه “انغوزه” (یک نوع گیاه بومی استان خراسان جنوبی است) در حضور “نیترات سرب” و “کلرید کروم” به‌منظور سنتز نانو ذرات کرومات سرب استفاده شد، اظهار کرد: پس از اتمام فرایند سنتز، آزمون‌های مشخصه‌یابی و میکروسکوپی انجام شده و پس از تأیید ریزساختار نانوذرات سنتز شده، کارایی آنها در تسریع واکنش تبدیل سولفید به سولفون در حضور اکسیژن و نور مرئی خورشید مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

به گفته وی ابعاد نانوذرات سنتز شده در حدود ۳۰ نانومتر و حضور آنها موجب پیشرفت واکنش تبدیل سولفید به سولفون به میزان ۹۹ درصد شده است.

 

صادق زاده یادآور شد: نانو کاتالیست تولید شده قادر است با دریافت نور خورشید و اکسیژن، واکنش تولید ترکیبات دارویی را تسهیل و تسریع کند.

 

این تحقیقات از سوی دکتر سید محسن صادق زاده پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، دکتر راحله ژیانی عضو هیأت علمی و فرزانه شمسا دانشجوی مقطع دکتری این دانشگاه و با همکاری دکتر علی اسحاقی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرایی شده و نتایج آن در مجله RSC Advances با ضریب تأثیر ۲.۹۳۶ منتشر شده است.