بررسی تداخلات دارویی فلوکونازول و فنی تویین

بیمار مردی 47 ساله بوده که به علت عفونت قارچی از فلوکونازول و به علت استاتوس اپی لپتیکوس از داروی فنی تویین استفاده می نماید:

R/

Cap . Phenytoin                                                 100mg                                N=100                             

 روزی 2 عدد

 

Tab.Fluconazole                                    100mg                           N=6                             

روزی 1 عدد

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو موجب کاهش اثر فلوکونازول می شود لذا بهتر است که دوز فلوکونازول تنظیم و در صورت لزوم افزایش یابد و یا یکی از داروها با داروی مشابه دیگر که تداخل نداشته باشد تعویض شود.