مسیر دارورسانی به مغز ردیابی شد

محققان کشور با استفاده از روش‌های تصویربرداری فلورسنت مسیر دارو رسانی را در بافت مغز موش سالم ردیابی کردند.

 

محققان کشور در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران پژوهشی تحقیقاتی را برای ردیابی مسیر دارو رسانی به مغز انجام دادند.

 

این پژوهش برای نخستین بار برای بررسی درستی جذب دارو در بافت مغز انجام شد که محققان از سیستم تصویربرداری_اپتیکی و از فناوری نانو برای ردیابی این مسیر استفاده کردند.

 

 تصویربرداری فلورسنت که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته یک تکنیک تصویربرداری اپتیکی است که برای مشاهده و بررسی نحوه توزیع مواد فلورسنت در بدن حیوان مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

این روش یک تکنیک تصویربرداری غیرتهاجمی برای مشاهده درون بدن است. این تکنیک از تابش غیر یونیزان مواد فلورسنت که شامل نور مرئی، اشعه ماوراءبنفش و نور مادون‌قرمز است برای به دست آوردن تصاویر دقیق از اندام‌ها و بافت‌ها و نیز ساختارهای کوچک‌تر ازجمله سلول‌ها و حتی مولکول‌ها استفاده می‌کند.

 

این نوع نورها تصاویر را با استفاده از تحریک الکترون‌ها تولید می‌کنند که برخلاف استفاده اشعه یونیزاسیون در برخی دیگر از تکنیک‌های تصویربرداری هیچ‌گونه صدمه‌ای ایجاد نمی‌کند. این تصاویر توسط دانشمندان برای تحقیق و پزشکان برای تشخیص بیماری و درمان استفاده می‌شود.

 

با توجه به اهمیت مطالعات پیش بالینی و نبود امکانات مورد نیاز برای انجام این تحقیقات آزمایشگاه پیش بالینی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال گذشته راه اندازی شد تا با وجود مجهزترین دستگاه ها در این حوزه خدمات به محققان کشور ارائه شود.