بررسی تداخلات دارویی فلوکونازول و وارفارین

بیمار آقایی 52 ساله بوده که به علت عفونت قارچی پوستی از فلوکونازول و به علت مشکلات دریچه ایی قلبی و پیشگیری از سکته قلبی از وارفارین استفاده می نماید:

R/

Tab .Fluconazole                                           100mg                                            N=7

روزی 1 عدد

 

Tab . warfarin                                             5mg                                    N=50

هر روز ساعت 5 عصر 1قرص

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان دو داروی فوق موجب افزایش اثر و سمیت وارفارین می شود بنابراین لازم است در هنگام مصرف توأمان بیمار مرتب مانیتور شده و دوز وارفارین تنظیم و در صورت لزوم کاهش یابد.