معرفی داروی جدید: NICARDIPINE

داروی اول

نام ژنریک:                                                                 NICARDIPINE                                             

 نام تجاری:                                                                              Cardene ®                                   

گروه دارویی درمانی:    ضد آنژین صدری – ضد فشار خون (بلوک کننده کانال‌های کلسیمی)

اشکال دارویی:                                                                                       Cap.20mg-30mg

SRcap.30mg-45mg—60mg

Amp.2/5mg/ml in 10 ml

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک:

این دارو از طریق خوراکی به خوبی جذب می شود و چون مصرف دارو همراه غذا موجب کاهش جذب آن می گردد لذا بهتر است این دارو با معده خالی مصرف شود.این دارو به مقدار زیادی در کبد متابولیزه شده و نیمه عمر حذفی دارو پس از رسیدن آن به سطح ثابت خونی حدود هشت و نیم ساعت می باشد. پس از مصرف کپسول‌های ساده شروع اثر دارو بعد از نیم تا یک ساعت و پیک اثر آن ظرف یک تا دو ساعت و طول اثر دارو ناشناخته می باشد.اما در مورد کپسول‌های SR شروع اثر ظرف بیست دقیقه و پیک اثر آن ظرف یک تا چهار ساعت و طول اثر حدود دوازده ساعت می باشد. در مورد نوع تزریقی شروع اثر بسیار سریع و پیک اثر آن هم سریع اتفاق می افتد اما طول اثر آن ناشناخته است.

موارد مصرف:

هایپرتانسیون-آنژین مزمن و پایدار.

مقدار مصرف:

1-فشارخون بالا و آنژین مزمن و پایدار: بزرگسالان: شروع درمان 20mg/po/tid که بر اساس پاسخ بالینی بیمار دوز کنترل می شود. دوز معمول دارو 20-40mg/tid

برای استفاده از این دارو به صورت SR فقط در کنترل هایپرتانسیون: بزرگسالان: شروع 30mg/bid . دوز معمول 30-60mg/bid که بر اساس پاسخ بالینی بیمار تنظیم می شود.

2-درمان تزریقی کوتاه مدت هایپرتانسیون (از این روش زمانی استفاده می گردد که نتوان از نوع خوراکی برای مریض بهره جست) : بزرگسالان : شروع درمان 5mg/h/Iv که می توان دوز دارو را هر پنج تا پانزده دقیقه 2/5 mg/h تا 15mg/h در صورت نیاز افزایش داده دوز نگهدارنده 3mg/h

لازم به ذکر است در صورت فراهم شدن شرایط برای تبدیل داروی تزریقی به نوع خوراکی باید نوع معمولی کپسول این دارو را یک ساعت قبل از قطع تزریق دارو به کار برد.

موارد منع مصرف:

1-بیماران حساس به دارو یا سایر مواد تشکیل دهنده آن

2-بیماران مبتلا به تنگی آئورت

 

موارد احتیاط:

1-بیماران دارای اختلالات هدایتی قلب

2-نارسایی قلبی

3-بیماران با اختلالات عملکردی کبدی

4-بیماران با اختلالات عملکردی کلیوی

5-هایپوتانسیون

عوارض جانبی احتمالی:

ادم محیطی-تپش قلب-برافروختگی –راش-تهوع-احساس ناراحتی در شکم-خشکی دهان-آنژین-تاکیکاردی-سبکی سر-پارستزی-سردرد-سرگیجه- آستنی

تداخلات دارویی:

1-مصرف همزمان با سیکلوسپورین ممکن است سطح خونی این دارو را افزایش دهد لذا بیمار باید در مدت زمان مصرف هر دو دارو مرتب چک و بررسی گردد.

2-مصرف همزمان با سایمتیدین ممکن است سطح خونی نیکاردیپین و اثرات آن را افزایش دهد.

3-مصرف همزمان با فنتانیل ممکن است موجب هایپوتانسیون شدید و اورژانسی شود لذا در مدت مصرف بیمار را مانیتور و فشار خون را چک کنید.

مصرف در دوران بارداری:

در این دوران جزء گروه C می‌باشد.

مصرف در دوران شیردهی:

در این دوران مصرف دارو ممنوع است.

نکته های مهم برای کادر پزشکی و بیماران:

1-در زمان مصرف دارو کنترل فشار خون چندین نوبت در روز توصیه می شود.

2-در صورت بروز درد در قفسه سینه در خلال درمان با این دارو سریعاً به پزشک و کادر درمان اطلاع دهید.

3-بهتر است دارو در بین وعده‌های غذایی مصرف شود.

 

دکتر محمدرضا نیسیان