چشم‌پزشکی

Oxervate (cenegermin-bkbj)؛ داروسازی Dompe؛ برای درمان کراتیت نوروتروفیک، تأییدشده در آگوست 2018

 

اطفال/ نوزادان

Diacomit (stiripentol)؛ Biocodex؛ برای درمان تشنج‌های مرتبط با سندرم دراوت، تأییدشده در آگوست 2018

 

فارماکولوژی/ سم‌شناسی

Andexxa (coagulation factor Xa (recombinant), inactivated-zhzo)؛ داروسازی Portola؛ برای معکوس سازی مهارکننده‌های فاکتور Xa، تأییدشده در می 2018

 

Lucemyra (lofexidine)؛ US Worldmeds؛ برای کاهش علائم ترک اپیوئید جهت تسهیل قطع اپیوئید ناگهانی در بزرگسالان، تأییدشده در می 2018

 

بیماری‌های ریوی/ تنفسی

Lorbrena (lorlatinib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک  ALK-مثبت، تأییدشده در نوامبر 2018

 

Nuzyra (omadacycline)؛ داروسازیParatek ؛ برای درمان پنومونی باکتریایی اکتسابی از جامعه و عفونت‌های باکتریایی پوست و ساختار پوست، تأییدشده در اکتبر 2018

 

Symdeko (tezacaftor/ivacaftor)؛ Vertex؛ برای درمان سیستیک فیبروزیس، تأییدشده در فوریه 2018

 

Vizimpro (dacomitinib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

Yupelri (revefenacin)؛ Theravance Biopharma؛ برای درمان نگه‌دارنده بیماری مزمن انسدادی ریه، تأییدشده در نوامبر 2018

 

اورولوژی

Erleada (apalutamide)؛ Janssen Oncology؛ برای درمان سرطان پروستات، تأییدشده در فوریه 2018