داروهای تاییدشده FDA در سال ۲۰۱۸ در بخش نورولوژی

پزشکی داخلی

Tegsedi (inotersen)؛ داروسازی Ionis ؛ برای درمان پلی نوروپاتی آمیلوئید مبتنی بر ترانس‌تیرتین ارثی در بزرگسالان، تأییدشده در اکتبر 2018

 

اسکلتی عضلانی

Crysvita (burosumab-twza)؛ Ultragenyx؛ برای درمان هیپوفسفاتمی وابسته به X، تأییدشده در آوریل 2018

 

Firdapse (amifampridine)؛ داروسازی Catalyst ؛ برای درمان سندرم لامبرت-ایتون میاستنیک، تأییدشده در نوامبر 2018

 

نفرولوژی

Jynarque (tolvaptan)؛ Otsuka America؛ برای درمان بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزوم غالب، تأییدشده در آوریل 2018

 

نورولوژی

Aimovig (erenumab-aooe)؛ Amgen؛ برای درمان پیشگیرانه میگرن در بالغین، تأییدشده در می 2018

 

Ajovy (fremanezumab-vfrm)؛ داروسازی Teva؛ برای درمان میگرن، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

Diacomit (stiripentol)؛ Biocodex؛ برای درمان تشنج‌های مرتبط با سندروم دراوت، تأییدشده در آگوست 2018

 

 

Dsuvia (sufentanil)؛ AcelRx Pharma؛ برای مدیریت درد حاد، تأییدشده در نوامبر 2018

 

Emgality (galcanezumab-gnlm)؛ Eli Lilly؛ برای درمان پیشگیرانه میگرن در بالغین، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

Firdapse (amifampridine)؛ داروسازی Catalyst؛ برای درمان سندرم لامبرت-ایتون، تأییدشده در نوامبر 2018

 

Onpattro (patisiran)؛ داروسازی Alnylam؛ برای درمان پلی نوروپاتی آمیلوئید مبتنی بر ترانس‌تیرتین ارثی در بزرگسالان، تأییدشده در آگوست 2018

 

Tegsedi (inotersen)؛ داروسازی Ionis؛ برای درمان پلی نوروپاتی آمیلوئید مبتنی بر ترانس‌تیرتین ارثی در بزرگسالان، تأییدشده در اکتبر 2018