داروهای تاییدشده FDA در سال ۲۰۱۸ در بخش بیماری‌های عفونی

عفونت‌ها و بیماری‌های عفونی

Aemcolo (rifamycin)؛ داروسازی Aries ؛ برای درمان اسهال مسافرتی، تأییدشده در نوامبر 2018

 

Biktarvy (bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide)؛ Gilead؛ برای درمان عفونت در بزرگسالانHIV-1 ، تأییدشده در فوریه 2018

 

Delstrigo (doravirine, lamivudine, and tenofovir disoproxil fumarate)؛ Merck؛ برای درمان عفونت HIV-1 در بزرگسالان، تأییدشده در آگوست 2018

 

Nuzyra (omadacycline)؛ داروسازی Paratek ؛ برای درمان پنومونی باکتریایی اکتسابی از جامعه و عفونت‌های باکتریایی پوست و ساختار پوست حاد، تأییدشده در اکتبر 2018

 

Pifeltro (doravirine)؛ Merck؛ برای درمان عفونت HIV-1 در بزرگسالان، تأییدشده در آگوست 2018

 

Symtuza (darunavir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide)؛ Janssen Therapeutics؛ برای درمان عفونت HIV-1 در بزرگسالان، تأییدشده در جولای 2018

 

Tpoxx (tecovirimat)؛ Siga Technologies؛ برای درمان آبله، تأییدشده در جولای 2018

 

Trogarzo (ibalizumab-uiyk)؛ TaiMed Biologics؛ برای درمان عفونت HIV-1 مقاوم به چند دارو، تأییدشده در مارس 2018

 

 

Xerava (eravacycline)؛ داروسازیTetraphase ؛ برای درمان عفونت‌های داخل شکمی پیچیده، تأییدشده در آگوست 2018

 

Xofluza (baloxavir marboxil)؛ Shionogi؛ برای درمان آنفلوآنزای ساده حاد، تأییدشده در اکتبر 2018