ایمونولوژی

Gamifant (emapalumab-lzsg)؛ NovImmune؛ برای درمان لنفوهیستیوسیتوزیس هموفاگوسیتیک اولیه، تأییدشده در نوامبر 2018

 

Ilumya (tildrakizumab-asmn)؛ داروسازی Sun؛ برای درمان پسوریازیس پلاک مانند، تأییدشده در مارس 2018

 

Revcovi (elapegademase-lvlr)؛ Leadiant Biosciences؛ برای درمان نقص ایمنی ترکیبی شدید آدنوزین دآمیناز، تأییدشده در اکتبر 2018

 

 

Takhzyro (lanadelumab-flyo)؛ داروسازی Shire؛ برای پیشگیری از حملات آنژیوادم ارثی، تأییدشده در آگوست 2018

 

Tavalisse (fostamatinib disodium hexahydrate)؛ داروسازی Rigel؛ برای درمان ترومبوسیتوپنی ایمیون مزمن، تأییدشده در آوریل 2018

 

Xofluza (baloxavir marboxil)؛ Shionogi؛ برای درمان آنفلوآنزای ساده حاد، تأییدشده در اکتبر 2018

 

Yupelri (revefenacin)؛ Theravance Biopharma؛ برای درمان نگه‌دارنده بیماری مزمن انسدادی ریه، تأییدشده در نوامبر 2018