هماتولوژی

Andexxa (coagulation factor Xa (recombinant), inactivated-zhzo)؛ داروسازی Portola؛ برای معکوس سازی مهارکننده‌های فاکتور Xa، تأییدشده در می 2018

 

Copiktra (duvelisib)؛ Verastem؛ برای درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن، لنفوم لنفوسیتیک کوچک یا لنفوم فولیکولار، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

Daurismo (glasdegib)؛ Pfizer؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد تازه تشخیص داده شده در بزرگسالان 75 ساله یا بالاتر، تأییدشده در نوامبر 2018

 

Doptelet (avatrombopag)؛ AkaRx؛ برای درمان ترومبوسیتوپنی در بالغین مبتلا به بیماری مزمن کبدی برنامه‌ریزی شده برای قرار گرفتن تحت عمل جراحی، تأییدشده در می 2018

 

Jivi (antihemophilic factor [recombinant] PEGylated-aucl)؛ Bayer؛ برای هموفیلی A، تأییدشده در آگوست 2018

 

Lokelma (sodium zirconium cyclosilicate)؛ AstraZeneca؛ برای درمان هیپرکالمی، تأییدشده در می 2018

 

Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdf)؛ AstraZeneca؛ برای درمان لوسمی سلول مویی عودکننده یا مقاوم، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

 

Mulpleta (lusutrombopag)؛ Shionogi؛ برای درمان ترومبوسیتوپنی در بالغین مبتلا به بیماری مزمن کبدی برنامه‌ریزی شده برای قرار گرفتن تحت عمل جراحی، تأییدشده در آگوست 2018

 

Palynziq (pegvaliase-pqpz)؛ BioMarin؛ برای درمان فنیل کتونوری، تأییدشده در می 2018

 

Poteligeo (mogamulizumab-kpkc)؛ Kyowa Kirin؛ برای درمان مایکوزیس فونگوئید یا سندروم سزاری، تأییدشده در آگوست 2018

 

 

Tavalisse (fostamatinib disodium hexahydrate)؛ داروسازی Rigel؛ برای درمان ترومبوسیتوپنی ایمیون مزمن، تأییدشده در آوریل 2018

 

Tibsovo (ivosidenib)؛ داروسازی Agios؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد با استعداد جهش IDH1، تأییدشده در جولای 2018

 

Xospata (gilteritinib)؛ Astellas؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد با جهش  FLT3، تأییدشده در نوامبر 2018