داروهای تایید شده FDA در سال ۲۰۱۸ در بخش درماتولوژی

.درماتولوژی

 (tildrakizumab-asmn) Ilumya؛ داروسازی Sun؛ برای درمان پسوریازیس پلاک مانند، تأییدشده در مارس 2018

 

Libtayo (cemiplimab-rwlc)؛ داروسازی Regeneron؛ برای درمان کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و پوست، تأییدشده در سپتامبر 2018

 

Nuzyra (omadacycline)؛ Paratek داروسازی؛ برای درمان پنومونی باکتریایی اکتسابی از جامعه و عفونت‌های باکتریایی پوست و ساختار پوست، تأییدشده در اکتبر 2018

 

Seysara (sarecycline)؛ داروسازی Paratek؛ برای درمان آکنه ولگاریس متوسط تا شدید در بیماران 9 ساله به بالا، تأییدشده در اکتبر 2018