مدیریت درمان ضدمیکروبی وریدی در بیماران سرپایی

گایدلاین‌های به‌روزشده دربرگیرنده جزئیات توصیه‌ها و اطلاعات در زمینه استفاده گسترده از درمان ضدمیکروبی وریدی در بیماران سرپایی در سال‌های اخیر است.

انجمن بیماری‌های عفونی آمریکا گایدلاین سال 2004 خود را در زمینه مدیریت درمان ضدمیکروبی وریدی در بیماران سرپایی به‌روز کرد. این انجمن در سال 2004 مدیریت درمان ضدمیکروبی وریدی در بیماران سرپایی را معرفی و بر سیستم‌های ارائه ایمن دارو تمرکز داشت. گایدلاین جدید بر همان اساس قبلی، بخش‌های منطق درمان، انتخاب ضدمیکروب‌ها و پایش بیمار، ابزار دسترسی به عروق و عوارض آن، و سمیت‌های شایع را گسترده‌تر کرده است.

 

نکات کلیدی

– مدیریت درمان ضدمیکروبی وریدی در بیماران سرپایی در منزل بوسیله بیماران و مراقبان آنها گزینه‌ای ایمن و اثربخش برای تکمیل درمان ضدمیکروبی است.

– پیش از آغاز درمان ضدمیکروبی وریدی در بیماران سرپایی، متخصص عفونی باید همه موارد را بررسی کند. این بررسی، استفاده غیرضروری را از درمان وریدی محدود کرده و همکاری‌های مراقبتی را بهبود می‌بخشد.

– بیماران مسن نباید از این برنامه درمانی کنار گذاشته شوند، البته به شرطی که آنها یا مراقبانشان شناخت، موتیلیتی و مهارت کافی برای مدیریت تزریق‌ها داشته باشند.

– پایش آزمایشگاهی توصیه می‌شود و نرخ بستری دوباره را کاهش می‌دهد، هرچند داده‌ها برای ارائه توصیه‌های مبتنی بر شواهد برای نوع و فراوانی پایش برای داروهای خاص کافی نیستند. سطح خونی وانکومایسین باید به طور مرتب پایش شود.

 

آنچه تغییر کرده

گایدلاین جدید از تجویز و ارائه دوز نخست آنتی‌میکروبیال جدید در منزل در بیماران بدون سابقه قبلی آلرژی دارویی به همان کلاس دارویی حمایت می‌کند، به شرط آنکه تزریق دارو تحت نظر فردی باشد که برای درمان واکنش‌های آنافیلاکتیک آموزش دیده باشد.

اطلاعات بیشتری برای انتخاب ابزار دسترسی عروقی در گایدلاین جدید آمده است. کاتترهای میدلاین برای دوره‌های مدیریت درمان ضدمیکروبی وریدی در بیماران سرپایی که کمتر از 14 روز باشد، در بیماران بزرگسال قابل قبول هستند. استفاده از کاتترهای مرکزی وریدی برای تزریق وانکومایسین اجباری نیست. بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی ترجیحا توسط کاتترهای مرکزی مجهز به محفظه‌ای به جای جایگذاری محیطی آن تحت درمان قرار گیرند.

 

بحث و تفسیر

این دستورالعمل‌ها به پزشکان مراقبت‌کننده از بیماران در مدیریت درمان ضدمیکروبی وریدی در بیماران سرپایی کمک خواهد کرد، اگر چه محدودیت‌های متعددی وجود دارد. درمان ضدمیکروبی وریدی به صورت سرپایی برای بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد، و برای بیمارانی که یک نیاز شدید به مدل‌های جدید یکپارچه دارند، توصیه نمی‌شود. اطلاعاتی در مورد نقش lipoglycopeptides طولانی‌مدت dalbavancin و oritavancinنیز وجود ندارد. با وجود افزایش تجربه در مدیریت درمان ضدمیکروبی وریدی در بیماران سرپایی، بسیاری از توصیه‌ها بر اساس شواهد کم و بسیار کم کیفیت هستند.

CITATION:

Norris AH et al. 2018 IDSA clinical practice guideline for the management of outpatient parenteral antimicrobial therapy. Clin Infect Dis 2018 Nov 13