تدوین راهنمای بالینی بومی برای سرطان‌های شایع در کشور

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برای نخستین بار در کشور برای دارو‌های پرهزینه سرطان و سرطان‌های شایع، راهنما‌های بالینی و استاندارد‌های خدمت را به صورت بومی تدوین و ابلاغ کرده ایم.

 

دکتر قاسم جان بابایی در همایش پویش ملی مبارزه با سرطان و افتتاح همزمان مراکز پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان گفت‌: با آغاز طرح تحول سلامت در حوزه درمان سرطان، اقدامات خوبی در راستای حمایت از بیماران انجام شده است و برای بیماران سرپایی و بیماران بستری در حوزه سرطان، بسته‌های حمایتی تدوین و اجرا شد و بسیاری از هزینه‌ها در قالب برنامه تحول تامین شد.

 

وی افزود: اقدامات زیربنایی و ساخت مراکز تشخیص و درمان سرطان نیز از ابتدای طرح تحول سلامت مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه مردم نیاز به درمان مناسب داشتند. بر این اساس، ساخت مراکز سرطان در سه تیپ آغاز و سیاست گذاری‌های لازم انجام شد. اکنون نیز در برخی از استان‌ها مراکز تیپ یک که بحث پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان را دنبال می‌کنند، ایجاد شده است و در برخی از استان‌ها نیز مراکز تیپ سه شکل گرفته است.

 

دکتر جان بابایی با اشاره به اینکه سیمای سرطان به سمت سرطان‌های قابل پیشگیری در حال حرکت است، گفت: بنابراین هدف گذاری ما برای ایجاد مراکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان مناسب بوده است، در این راستا یکی از مهمترین سیاست‌های ما استانداردسازی خدمات سرطان، مدیریت منابع این حوزه، توسعه شبکه ارائه خدمت، توسعه نیروی انسانی و ثبت اطلاعات سرطان بوده است.

 

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در عین حال برای نخستین بار در کشور برای دارو‌های پرهزینه سرطان و سرطان‌های شایع، راهنما‌های بالینی و استاندارد‌های خدمت را به صورت بومی تدوین و ابلاغ کرده ایم و بر این اساس، منابع به خوبی هم، ذخیره شده است. در این زمینه برای سرطان‌های شایع از جمله سرطان معده، روده بزرگ، ریه و سینه نیز راهنمای بالینی بومی تدوین شده است.

 

جان بابایی گفت: یکی دیگر از اقدامات ما مدیریت مراکز شیمی درمانی بود، به طوری که اکنون براساس استاندارد‌های وزارت بهداشت به مراکز شیمی درمانی مجوز جدید داده می‌شود و مراکزی که استاندارد‌های لازم را ندارند، اجازه شیمی درمانی نخواهند داشت. اکنون تمام مراکز شیمی درمانی کد شناسه دریافت کرده و در حال رصد و پیگیری هستند. همچنین دستورالعملی برای شیمی درمانی با رعایت اصول بیمار، اصول تهیه دارو و اصول کارکنان تدوین شده و در دست اجرا است.

 

وی درخصوص تأسیس مراکز حمایتی و طب تسکینی در حوزه سرطان افزود: خوشبختانه از پارسال آموزش‌هایی در زمینه طب تسکینی آغاز شده است و ۲۰ مرکز را آموزش داده ایم و امیدواریم که در سال ۹۸ طب تسکینی و حمایتی در حوزه سرطان که مغفول باقی مانده است، پر رنگ‌تر شود.

 

جان بابایی گفت: همچنین سند توسعه ملی سرطان را که تدوین شده بود، ابلاغ کردیم؛ در عین حال، مدیریت اطلاعات در این حوزه یکی از مهمترین اقداماتی بود که از زمان دکتر آقاجانی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

 

وی افزود: سامانه‌ای هم در این زمینه ایجاد شد که دارای اطلاعات برخط پاتولوژی و ثبت الکترونیکی نسخ بوده و داروخانه‌ها و بیمه‌ها هم، براساس این سامانه نسخه پیچی می‌کنند تا هزینه‌های سرطان مدیریت شوند.

 

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان با اشاره به بهره برداری از ۷۵ مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان، گفت: باید توجه کرد که نیمی از سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند و ما می‌توانیم با استفاده از این مراکز ۶۰ درصد جمعیت کشور را در این مراکز دولتی غربالگری کنیم و امیدوارم تا سال آینده در کل کشور این اقدام صورت گیرد و همان طور که سیمای سرطان در حال تغییر است، بتوانیم هزینه‌های سلامت ناشی از سرطان را کاهش داده و عمر مردم را بیشتر کنیم.