صرفه‌جویی میلیاردی در تولید دارو با هوش مصنوعی

شرکت های داروسازی با در اختیار داشتن فرمول های محرمانه تولید دارو و ثبت این فرمول‌ها باعث افزایش سرسام آور هزینه تولید انواع دارو شده اند، اما هوش مصنوعی از این مشکل می کاهد.

 

ابداع یک نرم افزار هوش مصنوعی به نام چماتیکا به یافتن روش های جدیدی برای تولید داروهای موجود بدون نیاز به استفاده از فرمول های محرمانه دیگر شرکت های داروساز و پرداخت حق کپی رایت سرسام آور کمک می کند.

 

این نرم افزار از روشی مشابه با مهندسی معکوس برای تجزیه و تحلیل محتوای هر دارو و کشف نحوه کارکرد آن بر روی بدن استفاده می کند. این نرم افزار با جمع آوری حجم انبوهی از اطلاعات در مورد واکنش های شیمیایی می تواند فرمول های تغییر یافته ولی موثری را برای تولید داروهای جدید ارائه دهد که از کارکردهای داروهای موجود برخوردار بوده و عوارض جانبی کمتری هم داشته باشند.

 

نرم افزار یادشده همچنین از قوانین مربوط به ترکیب 70 هزار نوع ماده شیمیایی مورد استفاده در صنعت داروسازی مطلع است و آنها را به شیوه ای مناسب به کار می گیرد. کارآیی الگوریتم های مورد استفاده این نرم افزارهای هوش مصنوعی در بررسی های مختلف ثابت شده است.

 

محققان کره ای که نرم افزار یادشده را تولید کرده اند می گویند بعد از تکمیل ارزیابی های نهایی می توان از آن برای تولید دارو استفاده کرد.