کپسول هوشمند راه درمان بیماران سرطانی

کپسول هوشمند برای کمک به بیماران سرطانی ساخته شد. این محصول فناورانه دارای روکشی از سنسورهای حساس بوده و با دریافت سیگنال الکترومغناطیسی، دارو را به طور اتوماتیک در بدن آزاد می کند.

 

کمپانی پزشکی Proteus با توسعه محصولات خود این بار کپسول هوشمندی را برای بیماران مبتلا به سرطان طراحی کرده است. این کپسول هوشمند متشکل از پوششی دیجیتال بوده و با دریافت اطلاعاتی از جمله زمان و میزان مصرف، دارو را در بدن آزاد می کند.

 

 این سیستم هوشمند در عین حال با ثبت داده ها و اطلاعات ارسال شده از طریق سنسورها، زمان و تاریخ واقعی مصرف دارو را در اختیار پزشک و بیمار قرار می دهد. پزشکان با داشتن اطلاعات واقعی در خصوص مصرف دارو می توانند روند درمان بیمار را پی گیری کرده و نسخه درمانی مناسب تری را در پیش گیرند.

 

تنها کافی است میزان و زمان مصرف دارو را در یک اپلیکیشن ثبت کرده و از طریق آن با کپسول هوشمند ارتباط برقرار کرد. با ورود هر کپسول به بدن، زمان ورود آن نیز ثبت شده و از طریق بلوتوث به پزشک و بیمار ارسال می شود. بیماران در عین حال قادرند با اتصال یک چسب هوشمند بر بازوی خود، قرص مصرف شده را در بدن خود ردیابی کنند.

 

 در حال حاضر آزمایش اولیه قرص هوشمند برای هفت بیمار مبتلا به سرطان خون آغاز شده است. این بیماران که مبتلا به سرطان پیشرفته کولورکتال هستند از این پس به جای مصرف قرص های معمولی از نسخه جاسازی شده و دیجیتال داروهای شیمی درمانی استفاده می کنند.

 

 به گفته یکی از محققان این پروژه، مرز میان میزان و تاریخ مصرف دارو در بیماران سرطانی بسیار باریک است. از این رو این بیماران باید در زمان مشخص دارو را مصرف کنند. اما بسیاری از بیماران به دلیل مشغله بسیار، زمان و تاریخ مصرف این داروهای حساس را فراموش کرده و همین امر نیز روند درمان ان ها را به تأخیر می اندازد.این کپسول های هوشمند چنانچه زودتر از موعد نیز توسط بیمار بلعیده شود مشکلی پیش نمی آید. چرا که داروی جاسازی شده در زمان تعیین شده و با دریافت سیگنال های الکترومغناطیسی، در معده بیمار فعال شده و دارو را به بدن تزریق می کند.