مطالعه جدید نشان می دهد برخی داروهای مربوط به کلسترول، فشارخون و دیابت می توانند به کنترل برخی بیماری های روانی نظیر شیزوفرنی کمک کنند.

یافته های مطالعه فعلی حاصل بررسی بیش از ۱۴۲ هزار بیمار سوئدی مبتلا به بیماری های شدید روانی نظیر شیزوفرنی و اختلال دوقطبی بود.

محققان دریافتند بیماران در زمانیکه تحت درمان دارویی به خاطر کلسترول بالا، فشارخون بالا یا دیابت بودند، معمولا رفتار بهتری داشتند. همچنین در مقایسه با زمان های که این داروها را مصرف نمی کردند، کمتر احتمال بستری شدن در بیمارستان روانی یا تلاش برای آسیب به خود را داشتند.

یافته ها نشان داد این فایده بیشتر با مصرف استاتین ها برای کاهش کلسترول؛ مسدودکننده های کانال کلسیم که گروه داروهای فشارخون هستند؛ یا داروی خوراکی متفورمین برای دیابت، مشاهده شد.

دکتر «جوزف هایز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالج لندن، در این باره می گوید: «به عقیده ما، آزمایشات کنترل شده و تصادفی تاثیر این داروها بر بیماری شدید روانی باید در گام بعدی انجام شود.»

وی در ادامه تاکید می کند: «یک احتمال تاثیر این داروها این است که زمانیکه بیماران تحت مصرف این داروها هستند، در کل مراقبت های درمانی بهتری دریافت می کنند از اینرو کمتر به خود آسیب رسانده یا در بیمارستان روانی بستری می شوند.»