از سال 2007، تاثیر عفونت های مقاوم در برابر داروها افزایش یافته است.

مطالعات مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری های اروپا نشان می دهد، تاثیر عفونت های مقاوم در برابر دارو از 2007 تاکنون افزایش یافته  است.

به گفته متخصصان اروپایی، عفونت های مقاوم در برابر انواع مختلف آنتی بیوتیک ها، هر ساله موجب مرگ بیش از 30 هزار نفر در اروپا می شود که به اندازه مجموع مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا، ایدز و سل است.

براساس نتایج مطالعات مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری های اروپا 75 درصد بیماری های ناشی از عفونت های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها ناشی از عفونت های بیمارستان ها و کلینیک های درمانی است.