محققان موسسه مکس پلانک آلمان پروتئین جدیدی را در مغز شناسایی کردند که کلید درمان هدفمند اضطراب است.

در این تحقیقات از پروتئین IgSF9b استفاده شد که به تازگی شناسایی شده و نوعی پل ارتباطی بین سیناپس‌های مهارکننده ایجاد می‌کند و قادر است اثر مهارکنندگی سیناپس‌ها را خنثی کند.

 

داروهای مورد استفاده برای درمان اضطراب از آنجا که بر تمام سیسناپس‌های مهارکننده اثر می‌گذارند، دارای اثرات جانبی نامطلوب از جمله خواب آلودگی و عدم تمرکز هستند، اما استفاده از داروهای هدفمند برای خنثی کردن برخی از سیناپس‌های مهارکننده می‌تواند این اثرات جانبی را از بین ببرد.

 

محققان به منظور بررسی عملکرد این پروتئین، با دستکاری ژنتیکی موش‌هایی مبتلا به اضطراب ساختند. این موش‌ها به جای گشت و گذار در محفظه نگهداری، به گوشه‌ای خزیده و در انزوا به سر می‌برند. سپس محققان تولید پروتئین IgSF9b را در مغز موش‌های مسدود کردند و در نتیجه این اقدام عوارض اضطراب به طور کامل از بین رفت. با انجام بررسی‌های بعدی مشخص شد این تغییر رفتار حاصل بهبود عملکرد سیناپس‌های مهارکننده است.

 

بر اساس گزارش مدیکال ساینس، محققان معتقدند داروهای جدید با هدفگیری پروتئین IgSF9b می‌توانند اضطراب را بدون عوارض جانبی داروهای موجود و با کارآیی بیشتری درمان کنند.

 

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications منتشر شده است.