سيليکاي نانو ساختار با عملکرد دارورسانی

تهيه منسوج پزشکي با عملکرد دارو رسانی توسط سيليکاي نانو ساختار” عنوان پژوهشی است که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی توسط محققان کشورمان انجام شد.

 

عامل دار کردن مواد پلیمری همچون منسوجات برای به دست آمدن خواص مطلوب موضوع بسیاری از پروژه های تحقیقاتی است. زیرا عاملدار کردن کالای نساجی یک ضرورت مهم برای بهبود محصولات و ایجاد برخی ویژگی ها نظیر فعالیت ضد باکتری، حفاظت از UV و ویژگی ضد چروک است. بر اساس نتایج تحقیقات، ورود نانو ذرات به سطح منسوج منجر به برهمکنش بین سطحی زیادی می شود. در این راستا، محققان به تغییر ویژگی های سطح منسوجات، توسط نانو ذرات SiO2 توجه داشته اند. همچنین این مواد به دلیل طبیعت خنثی دارای زیست سازگاری بسیار بالایی در محیط های بیولوژکی بوده و در نتیجه یکی از بهترین کاندیدا جهت استفاده در حامل های دارو در سیستم های رهایش کنترل شده اند.

 

آزادسازي دارو توسط سیلیکای متخلخل

همچنین سيليکاي متخلخل ميان اندازه با ساختار هگزاگونال دسته جديدي از مواد سنتزي است که داراي ویژگی هایی همچون اندازه مناسب حفرات در مقياس نانومتر، زيست سازگاري خوب، مساحت سطح زياد، توزيع اندازه باريك ذرات، ديواره ضخيم و خواص سطحي مناسب است. ديواره ضخيم اين ترکيبات موجب پايداري خواص مکانيکي و گرمايي مي‌شود. در شرايط مناسب، ساختار حفره‌اي اين ترکيبات آنها را براي نگه داشته که برای رهايش مولکول هاي دارويي مختلف آن را مستعد مي‌سازد. ترکيبات بيولوژيکي مختلف و مولكول هاي دارو با اندازه‌هاي كوچك و بزرگ مي‌توانند بر ساختار سيليكا قرار داده شوند و از طريق مكانيزم كنترل شونده توسط نفوذ موجب آزادسازي دارو شوند.

 

با توجه به ویژگی و خواص مطرح شده محققان کشور طرحی میان گروهی با عنوان ” تهيه منسوج پزشکي با عملکرد دارو رسانی توسط سيليکاي نانو ساختار” با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام دادند.

در این پروژه ابتدا سنتز نوع خاصی از سیلیکای مزوپورس به نام SBA-15  انجام شده و در مرحله بعد ذرات سنتز شده به منظور افزایش کارایی توسط ترکیباتی نظیر 3-آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان عاملدار شده سپس یک داروی مدل داخل ذرات بارگذاری شد.

 

در ادامه ذرات حامل دارو روی منسوج پنبه ای قرار گرفته و در ادامه خواص این منسوج از جمله رهایش دارو بررسی شد. وجود ویژگی رهایش کنترل شده مواد دارویی در منسوجات اصلاح شده با ذرات سیلیکای مزوپورس، به کارگیری آنها را در مصارفی مانند پوشش های زخم، حامل های انتقال دارو و مواد مراقبت کننده از پوست امکان پذیر می سازد.

 

بارگذاری ذرات دارورسان سنتز شده روي منسوجات

در اين پروژه سنتز و اصلاح ترکيبات سيليکوني نانوساختار به منظورتکميل منسوجات سلولزي و بارگذاري آن با داروي مورد نظرجهت تهيه منسوجات پزشکي دارورسان مورد توجه قرار گرفت. بارگذاری ذرات دارورسان سنتز شده روي منسوجات با حفظ خاصيت دارورساني از جمله اهداف مهم و اصلي اين تحقيق است.

بر اساس این گزارش، الياف پنبه، از لحاظ تاريخي بيشترين استفاده را در توليد پوشش ها، پدهاي جاذب و بانداژ ها  دارند. هم اکنون نيز از اين الياف در محصولات پزشکي به منظور محافظت از زخم استفاده مي شود. زیرا اين الياف نرم، محکم، بادوام، کم هزينه، ضد حساسيت و مهمتر از همه جاذب هستند. با اين وجود اين مواد به دليل ساختار متخلخل خود نمي توانند به عنوان سدي براي محافظت زخم از نفوذ باکتري عمل کنند. همچنين در شرايط تر، انتقال باکتري  به محل زخم را افزايش مي دهند. اين پديده زماني که ترکيبات ضد باکتري در گاز استريل حضور داشته باشد مرتفع مي شود.

 

  استفاده از گازها و تورها به عنوان حامل هاي دارو بسيار محدود است. زیرا اين مواد دارو را فقط به مدت کوتاهي در خود نگه مي دارند. بنابراين بارگذاري موادي که بتوانند مدت طولاني تري دارو را در خود حبس کرده و به مرور رها کنند روي باندها و گاز ها، مي تواند مشکل تعويض پي در پي زخم پوش را مرتفع کند. در اين راستا از ترکيب سيليکوني نانو ساختار به منظور حمل مواد دارويي روي پارچه پنبه اي استفاده می شود.