نام ژنریک:                                                                          Nesiritide                                    

 نام تجاری:                                                                                   Natrecor ®             

گروه دارویی درمانی: وازودیلاتور و اینوتروپیک

اشکال دارویی:                                                      Vial.1/5mg (Single-dose)                              

فارماکوکینتیک  و فارماکودینامیک:  دارو از سه طریق مستقل دفع می‌شود.

1-پروتئولیزلیزوزومی پس از اتصال دارو به رسپتورهای سطح سلول.

2-تجزیه پروتئولیتیک از طریق اندوپپتیدازها در لومن عروقی.

3-فیلتراسیون کلیوی.

شروع اثر دارویی از تزریق وریدی ظرف 15 دقیقه و پیک اثر آن حدود یک ساعت و طول اثر آن حدود سه ساعت.

 

موارد مصرف:

نارسایی قلبی حاد در بیماران دارای دیس‌پنه در زمان استراحت و یا فعالیت کم.

 

مقدار مصرف:

2mcg/kg به صورت بولوس وریدی ظرف مدت شصت ثانیه و در ادامه انفوزیون مداوم به میزان 0/01mcg/kg/min تا کنترل علائم بیمار. (در صورت بروز هایپوتانسیون دوز دارو را باید کاهش داد یا قطع کرد.)

موارد منع مصرف:

1-بیماران حساس به دارو و یا اجزای تشکیل دهنده آن

2-بیماران با شوک کاردیوژنیک یا فشار خون سیستولیک پایین‌تر از 90mmHg

3-پریکاردیت کانستریکتیو یا تامپونادپریکارد.

4-بیماران با بیماری‌هایی که عمل وازودیلاتورها در آن‌ها مطلوب نیست مثل تنگی دریچه ها، کاردیومیوپاتی انسدادی یا رستریکیتو.

موارد احتیاط:

1-تجویز در افت فشار خون بیمار

2-تجویز در سالمندان

3-مصرف با داروهای کاهنده فشار خون و بازکننده عروق

عوارض جانبی احتمالی:

هایپوتانسیون-تاکیکاردی بطنی-برادیکاردی-ناهنجاری‌های هدایتی گره AV-فیبریلاسیون دهلیزی-راش-خارش-تعریق-واکنش در محل تزریق-سرفه-آپنه-پارستزی-بی خوابی-سردرد-خواب آلودگی-تب-سرگیجه-کنفوزیون-اضطراب.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان با مهارکننده های ACE احتمالا موجب هایپوتانسیون سیمپتوماتیک می شود، لذا در خلال درمان باید مرتب فشار خون بیمار کنترل شود.

مصرف در دوران بارداری:

این دارو در این دوران جزء گروه C است .

مصرف در دوران شیردهی:

مصرف این دارو در این دوران توصیه نمی شود.

نکته های مهم برای بیماران و کادر پزشکی:

1-قبل از شروع به درمان فشار خون بیمار چک شود.

2-در خلال درمان مقدار Cr اندازه گیری شود زیرا ممکن است افزایش یابد.

3-بررسی عملکرد کلیوی در هنگام مصرف در بیماران با نارسایی قلبی شدید الزامی است.

4-این دارو را نباید از طریق یک کاتتر مرکزی که آغشته به هپارین است تزریق شود.

5-ممکن است با مصرف این دارو علائم هایپوتانسیون در فرد دیده شود.

6-ایمنی و کارآیی این دارو در کودکان مشخص نمی باشد.

7-بعضی از سالمندان به اثرات دارو حساس‌ترند لذا در مصرف برای آنها باید احتیاط کرد.

 دکتر محمدرضا نیسیان