بیمار خانمی 50 ساله که به علت بالا بودن Chol  و LDL و TG از داروهای فنوفیبرات و آتورواستاتین استفاده می نماید:

R/

Cap . Fenofibrate                                              100mg                                N=60                             

 روزی 1 عدد بعداز ناهار

 

Tab.Atorvastatin                                   40mg                             N=60                              

شبی 1 عدد

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو می تواند موجب ایجاد خطر میوپاتی ، رابدومیولیز و نارسایی کلیه حاد شود، لذا مزایای استفاده از آتورواستاتین را باید نسبت به خطراتش ارزیابی کرد و در صورت ضرورت به صورت توآمان با فنوفیبرات مصرف نمود.