بیمار خانمی 58 ساله بوده که به طور همزمان به علت عفونت تنفسی و نارسایی قلبی از اریترومایسین و دیگوکسین استفاده می نماید:

R/

Tab.Erythromycin                             400mg                                    N=20 

هر 6 ساعت 1 عدد

 

Tab.Digoxin                                                               N=50                                 

روزی نصف قرص به غیر از جمعه ها

 

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو موجب افزایش تاثیر دیگوکسین و سمیت آن می شود لذا لازم است که یا آنتی بیوتیک عوض شود و یا میزان دوز دیگوکسین کاهش یابد.