اثربخشی نانوراهبر‌های مغناطیسی در کمک به درمان دیابت

در مطالعه آزمایشگاهی جمعی از پژوهشگران دانشگاه اصفهان، اثربخشی نانوراهبر‌های مغناطیسی برای کمک به درمان دیابت بر روی موش تایید شد.

اثربخشی نانوراهبر‌های مغناطیسی در کمک به درمان دیابتبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛  عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان کاهش حافظه و اختلال در یادگیری را از عوارض مهم بیماری دیابت برشمرد و گفت: پژوهشگران این واحد دانشگاهی با به کارگیری فناوری دارورسانی هوشمند، موفق شدند عوارض این بیماری را کنترل و کمتر کنند.

ابوالقاسم اسماعیلی، با اشاره به ترکیب کوئرستین به عنوان ترکیبی مفید در بیشتر میوه‌ها و سبزیجات، هدف از اجرای این طرح را استفاده از فناوری دارورسانی هوشمند برای افزایش کارایی این ترکیب سودمند بیان کرد و گفت: یکی از معایب بزرگ ترکیب کوئرستین، حلالیت ضعیف در محلول آبی و هضم سریع گوارشی آن است که موجب می‌شود مصرف بالایی از این ترکیب در فرایند درمان استفاده شود.

اسماعیلی افزود: در این پژوهش آزمایشگاهی با  استفاده از نانوذرات مغناطیسی کارایی درمانی کوئرستین در بهبود اختلالات یادگیری بیشتر و به دنبال آن مصرف دارو کمتر و هزینه تامین آن کمتر می‌شود.

این پژوهشگر فناوری نانو گفت: همچنین در این پژوهش، نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن به عنوان راهبری نانویی با ذرات کوئرستین در هم آمیخته شده و ترکیب دارویی کوئرستین را به مکان مورد نظر هدایت می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان افزود: در طرح حاضر از موش به عنوان نمونه حیوانی برای بررسی کارایی کوئرستین متصل شده به نانوذرات اکسید آهن استفاده و میزان اثربخشی درمانی نانوذرات سنتزشده بر حافظه و میزان اختلالات یادگیری بررسی شد.

ابوالقاسم اسماعیلی افزود: از نتایج حاصل از پژوهش مشخص شد تایید کارایی 90 درصدی نانوسامانه‌ی هوشمند در مقایسه با استفاده‌ی سنتی از کوئرستین، بازگشت حافظه و یادگیری به حد طبیعی همچنین کاهش قابل توجه قند خون از اثرات دیگر به کارگیری این سامانه‌ی انتقال دارو خواهد بود.

نتایج این پژوهش حاصل تلاش شیوا ابراهیم پور دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان و ابوالقاسم اسماعیلی و سیامک بهشتی از اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در مجله‌ی International Journal of Nanomedicine  منتشر شده‌است.