اسپری هموستاتیک برای خونریزی قسمت انتهایی GI

در مطالعات سری بیماران آینده‌نگر، استفاده از اسپری هموستاتیک برای کنترل خونریزی قسمت انتهایی GI، ایمن و اثربخش بوده است.

خونریزی قسمت انتهایی GI مسوول 20 تا 25 درصد خونریزی‌های گوارشی است و علت شایع بستری در بیمارستان محسوب می‌شود. در میان علل چندگانه آن، دیورتیکول، پولیپکتومی و آنژیواکتازی جای دارند. روش‌های سنتی برای کنترل خونریزی شامل تزریق اپی‌نفرین و استفاده از هموکلیپ‌ها و cautery therapy هستند. اسپری هموستاتیک (Hemospray) یک گزینه جدید موضعی در دسترس است و FDA آن را برای برای کنترل خونریزی فعال تائید کرده است.

در مطالعه‌ای با حمایت مالی تولید کننده، آینده‌نگر و چند مرکزی در کانادا، 50 بیمار (از جمله 6 مورد تحت درمان با آنتی‌کواگولانت‌ها) با 52 مورد خونریزی قسمت تحتانی GI که با اندوسکوپیک تایید شد، با اسپری‌های هموستاتیک درمان شدند. خونریزی، که در ابتدا عمدتا به صورت قطره‌ای بود (87٪)، در 98٪ بیماران کنترل شد و خونریزی مجدد طی 30 روز در 10٪ موارد رخ داد. خونریزی Postpolypectomy در حدود 73 درصد موارد را به خود اختصاص داده است. اسپری هموستاتیک به عنوان تک‌درمان در 25٪ از محل‌های خونریزی، درمان ترکیبی در 42٪ و درمان نجات در 33٪ موارد استفاده شد. هیچ عارضه‌ای در ارتباط با اسپری‌های هموستاتیک وجود نداشت.

این مطالعه، بزرگترین و تنها مجموعه آینده‌نگر از موارد خونریزی قسمت تحتانی GI تحت درمان با اسپری‌های هموستاتیک است. این مطالعه نشان می‌دهد که اسپری‌های هموستاتیک شده در دستگاه GI مؤثر و ایمن است و مشابه نتایج در دستگاه گوارش فوقانی است. مهم است که توجه داشته باشیم که بیشتر خونریزی بعد از polypectomy رخ می‌دهد و خونریزی دیورتیکولار فعال نیست. علاوه بر این، این دستگاه را می‌توان به عنوان یک درمان نجات پس از شکست درمانی با استفاده از روش‌های سنتی ما اعمال کرد. آندوسکوپیست‌ها باید آگاه باشند که اسپری‌های همواستاتیک در حال حاضر یکی دیگر از گزینه‌های درمانی برای درمان خونریزی فعال GI پایینی است.