دارویی برای مقاومت با ابرمیکروب‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک

محققان متوجه شده اند با استفاده از زهر زنبور آمریکای جنوبی می توان دارویی برای مقاومت با ابر میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک تولید کرد که عامل عفونت تنفسی هستند.

 

به گزارش دیلی میل، زهر زنبورهای سمی به تولید دارویی جدید برای از بین بردن ابرمیکروب مقاوم به آنتی بیوتیک کمک می کند.

 

محققان دانشگاه MIT مشغول بررسی ویژگی های آنتی میکروبی زهری هستند که به طور معمول در زنبورهای آمریکای جنوبی وجود دارد. آنها واریانس هایی ابداع کرده اند که در مقابل باکتری مقاوم و برای سلولهای انسانی غیر سمی هستند.

 

 محققان هنگام آزمایش روی موش ها متوجه شدند قدرتمندترین پپتید آنها می تواند به طور کامل باکتریPseudomonas aeruginosa را ازبین ببرد. این شاخه ای از باکتری است که به عفونت های تنفسی و غیره منجر می شود و در برابر بیشتر آنتی بیوتیک ها مقاوم است.

 

پپتیدها پلیمرهای بسیار کوچکی هستند که از بهم پیوستن اسیدهای آمینه با ترتیب مشخص به وجود آمده اند «سزار دی لافوئنت نونز» رهبر این پژوهش می گوید: ما یک مولکول سمی را به یک مولکول زیست پذیر تغییر دادیم که عفونت ها را درمان می کند.با تحلیل سیستماتیک ساختار و عملکرد این پپتیدها می توانیم ویژگی ها و فعالیت هایشان را هماهنگ کنیم.

 

زهر حشرات مانند زنبورها ترکیبی کامل است که می تواند باکتری را از بین ببرد.

 

بسیاری از این ترکیب ها برای انسان سمی هستند و به همین دلیل نمی توان در آنتی بیوتیک ها از آن ها استفاده کرد. محققان در این پژوهش روی پپتیدی به نام Polybia paulista تمرکز کردند. آنها  ترکیب هایی از آن را روی موش های مبتلا به باکتریPseudomonas aeruginosa آزمایش کردند و متوجه شدند برخی از انواع پپتیدها می تواند از میزان عفونت بکاهد و دوز بالای یکی از آنها به حذف کامل عفونت منجر می شود.

 

دی لافوئنت نونز در این باره می گوید: پس از ۴ روز  این ترکیب به طور کامل عفونت را از بین برد.