تداخلات دارویی «وارفارین» و «اریترومایسین»

بیمار خانمی 40 ساله بوده که به علت مشکلات دریچه ایی قلب از وارفارین و به علت عفونت تنفسی از اریترومایسین استفاده می کند:

R/

Tab . Warfarin                                        5mg                        N=50                             

 عصرها ساعت 5 یک عدد

 

Tab.Erythromycin                               400mg                             N=20                             

هر 6 ساعت 1 عدد

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو موجب افزایش اثر وارفارین و سوق دادن این دارو به دوز سمی می شود بنابراین لازم است ضمن پایش سطح وارفارین و تنظیم دوز یا نسبت به تعویض اریترومایسین با آنتی بیوتیک دیگر اقدام کرد و یا مقدار دوز وارفارین را کاهش داد.