تایید اولین دارو برای معالجه ریشه ای سرطان

دانشمندان آمریکایی موفق به تولید دارویی شدند که سرطان را به طور ریشه ای مداوا کرده و توده سرطانی را بر اساس ژن عامل آن معالجه می کند.

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) از تایید اولین دارو در جهان که می تواند سرطان را در کودکان و بزرگسالان از ریشه درمان کند، خبر داد.

 

داروی « Vitrakvi» جهش های ژنتیکی توده های سرطانی را با صرف نظر از نوع بیماری یا مکان شکل گیری آن درمان می کند.

 

سکوت گوتلیب سخنگوی این سازمان گفت: طراحی چنین دارویی و صدور مجوز برای آن گامی مهم برای درمان سرطان است؛ چرا که این بیماری را از ریشه درمان کرده و ژن های توده های سرطانی را در هر جای بدن انسان مداوا می‌نماید.

 

وی تاکید کرد: داروی جدید به بیماران سرطانی برای درمان مناسب توده های سرطانی آنها کمک خواهد کرد.

 

دکتر دیوید هایمان رئیس مرکز توسعه داروهای پیشرفته در مرکز ممورال سیلوان کاترینگ گفت: پیش از این معالجه سرطان بر اساس منبع توده سرطانی انجام می شد؛ اما هم‌اکنون معالجه در هر بخشی از بدن و بر اساس ژن اصلی که باعث بروز توده شده است، انجام خواهد شد.

 

آزمایش این دارو هم اکنون روی انسان انجام شده و بهبود یک کودک پس از چند ماه استفاده از این دارو به ثبت رسیده است، این دارو همچنین به دو کمیته قرص و کپسول و شربت های دارویی برای کودکان آمریکا نیز برای تایید ارائه شده است.