تداخلات دارویی «کاربامازپین» و «دونپزیل»

بیمار آقایی 70 ساله بوده که به طور همزمان روزانه از کاربامازپین و دونپزیل استفاده می نماید (جهت پیشگیری از تشنج و کنترل آلزایمر):

R/

Tab.Donepezil                                    10mg                                      N=100 

صبح ها 1 عدد

 

Tab.Carbomazepin                          200mg                                     N=100                                 

روزی 3 عدد

 

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو باعث تسریع در دفع دونپزیل می شود بنابراین لازم است بیمار مرتب مانیتور شده و دوز هر دو دارو تنظیم گردد.