داروی جدید: MIGLITOL

نام ژنریک:                                                                 MIGLITOL                                                  

 نام تجاری:                                                                              Glyset  ®                                     

گروه دارویی درمانی:   ضد دیابت(مهارکننده آلفاگلوکوزیداز)

اشکال دارویی:                                                                                       Tab.25-50-100 mg

 

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک:

این دارو از طریق مهار برگشت پذیر آنزیم های آلفاگلوکوزید در روده کوچک مقدار قند خون را پایین می‌آورد. معمولاً قرص 25mg این دارو به طور کامل جذب می‌شود اما قرص 100mg آن به مقدار 60 تا 70%  جذب می گردد. این دارو متابولیزه نمی‌شود و دفع آن عمدتاً از طریق کلیه ها بوده و بیش از 95% مقدار مصرف شده بدون تغییر در ادرار یافت می‌گردد. نیمه عمر حذفی این دارو حدود دو ساعت و شروع اثرو پیک اثر آن به ترتیب یک ساعت و دو تا سه ساعت می باشد.

موارد مصرف:

کنترل قند خون در دیابت نوع دو ( منوتراپی کمکی به رژیم غذایی)

مقدار مصرف:

بزرگسالان:در شروع هر وعده غذایی 25mg سه بار در روز که می توان دوز دارو را چهار تا هشت هفته بعد به مقدار 50mg سه بار در روز افزایش داد.

لازم به ذکر است که می توان بر اساس اندازه گیری Hba1c سه ماه بعد از شروع دارو مقدار آن را به 100mg سه بار در روز نیز افزایش داد.

موارد منع مصرف:

در موارد زیر این دارو منع مصرف دارد :

1-بیماران حساس به دارو یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن

2-بیماری های التهابی روده.

3-اولسرکولون

4-بیماران DKA

5-بیماران با انسداد روده

6-بیماران دارای بیماری های شدید و فعال کلیوی و کراتینین سرم بالای 2

موارد احتیاط:

احتیاط در مصرف همزمان با انواع انسولین و داروهای سولفونیل اوره ها.

عوارض جانبی احتمالی دارو:

نفخ-درد شکم-اسهال-راش های جلدی-کاهش آهن سرم

تداخلات دارویی:

1-مصرف همزمان با دایجستیو و پانکراتین و شارکول ممکن است اثرات دارویی میگلیتول را کاهش دهد لذا مصرف توأمان آنها توصیه نمی شود.

2-مصرف همزمان با پروپرانولول، دیگوکسین و رانی‌تیدین می تواند زیست دستیابی این داروها را کاهش دهد در این صورت ممکن است نیاز باشد که پزشک نسبت به تعدیل دوزاژ اقدام نماید.

3-مصرف همزمان با سولفونیل اوره ها و انسولین ممکن است موجب هایپوگلیسمی شود لذا باید دوز داروها تنظیم گردد.

مصرف در دوران بارداری:

در این دوران جزء گروه B می‌باشد.

مصرف در دوران شیردهی:

مصرف این دارو در این دوران توصیه نمی شود.

نکته های مهم برای کادر پزشکی و بیماران:

1-عوارض گوارشی در شروع درمان شایع می باشد و با ادامه مصرف به تدریج رفع خواهند شد.

2-برای بررسی میزان مورد نیاز دارو اثرات آن و تنظیم دوز، باید سطح قند خون یک ساعت پس از مصرف غذا را اندازه گیری نمود.

3-اندازه گیری FBS-2hpp-Hba1c-U/A در خلال درمان برای بررسی اثرات کلی دارو در تنظیم قند خون پیشنهاد می گردد.

4-کارآیی و ایمنی این دارو درکودکان مشخص نیست.

5-کارآیی و ایمنی این دارو در بیماران سالمند مشابه با سایر بیماران بزرگسال می باشد.