شیوع سرطان اندمتریال در زنان مبتلا به خونریزی پس از یائسگی؟

نتایج یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز پیشنهاد می‌کنند که 9 درصد از زنان با علایم خونریزی پس از یائسگی با بدخیمی اندومتر دست و پنجه نرم می‌کنند.

سرطان اندومتر به‌طور مشخص با خونریزی پس از یائسگی تظاهر می‌یابد، اما هنوز داده‌های کافی در دست نداریم که به زنان مبتلا به خونریزی پس از یائسگی در مورد احتمال ابتلای آنها به این بدخیمی ارایه دهیم. علاوه براین، برآوردهای دقیقی از نسبت زنان مبتلا به سرطان اندومتر که با خونریزی پس از یائسگی تظاهر می‌یابند نیز در دست نیست.

به منظور پرداختن به این موضوع، محققان یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز از 129 مطالعه و با حضور 34 هزار و 432 زن مبتلا به خونریزی پس از یائسگی و 6358 بیمار مبتلا به سرطان اندومتر انجام دادند.

خطر تجمعی برای سرطان اندومتر میان زنان مبتلا به خونریزی پس از یائسگی 9 درصد گزارش شد؛ خطر در میان زنانی که هورمون‌درمانی دریافت کرده بودند، در مقایسه با مصرف کننده هورمون‌درمانی، بیشتر بود (12 درصد در مقابل 7 درصد). شی.ع خونریزی پس از یائسگی میان زنان مبتلا به سرطان اندومتر 91 درصد برآورد شد.

 

بحث و تفسیر

اگرچه سرطان اندومتر شایع‌ترین سرطان گاینوکولوژیک میان زنان آمریکایی است، غربالگری مبتنی بر جمعیت برای این بدخیمی توصیه نمی‌شود. با این حال، بروز و مورتالیتی ناشی از این بدخیمی روبه افزایش است و تشخیص زودهنگام آن اهمیت زیادی دارد. همانطور که متخصصان متذکر می‌شوند، خطر سرطان اندومتر در زنان مبتلا به خونریزی پس از یائسگی مشابه سرطان کولورکتال در افراد مبتلا به خونریزی رکتال (8 درصد) و سرطان پستان در زنان با توده قابل لمس (10 درصد) است. یافته‌های حاضر توانایی ما را برای مشاوره دادن به بیماران افزایش می‌دهد و همچنین تلاش‌های آینده را برای افزایش تشخیص سرطان اندومتر تسهیل خواهد کرد.

CITATIONS:

1) Clarke MA et al. Association of endometrial cancer risk with postmenopausal bleeding in women: A systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2018 Aug 6; [e-pub].

2) Matteson KA et al. Opportunities for early detection of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding. JAMA Intern Med 2018 Aug 6; [e-pub]