یافته‌های جدید از تاثیر شیر مادر بر کاهش باکتری‌های مقاوم به دارو

مطالعات جدید میکربیولوژیست های دانشگاه فنلاند نشان می دهد شیر مادر ماده ای موثر برای کاهش باکتری های مقاوم به دارو در نوزاد است.

محققان با رمزگشایی DNA‌ و ژن های باکتریایی دریافتند گرچه ژن های مقاوم در برابر دارو از شیر مادر به نوزاد منتقل می شوند ولی قند موجود در شیر مادر به رشد و افزایش باکتری های مفید روده نوزاد کمک می کند و تغذیه با شیر مادر حداقل به مدت شش ماه، جمعیت باکتری های مقاوم به دارو را در بدن نوزاد به میزان قابل توجهی کاهش می دهند.

افزایش و تکامل باکتری های مقاوم به دارو از بزرگترین معضل های بهداشتی است. تاثیر این باکتری ها در نوزادان، به دلیل ضعف سیستم ایمنی بسیار نگران کننده است.

بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه بیش از 200 هزار نوزاد بر اثر عفونت هایی که به درمان پاسخ نداده اند از بین می روند.