معرفی مورد: پدیده Koebner ناشی از ECG

معرفی مورد: آقای 53 ساله‌ای با سابقه قبلی پسوریازیس به مدت بیش از 20 سال به درمانگاه درماتولوژی مراجعه کرد تا ارزیابی بیشتری از ضایعات ضایعات خارش‌دار و پسوریاتیکی بدترشونده وی به عمل آید.

علایم وی پیش از این با calcipotriene و بتامتازون موضعی کنترل مناسبی نداشتند. درمان سیستمیک با فوماریک اسید و متوتروکسات نیز متوقف شد، زیرا عوارض جانبی ظاهر شده بودند. سه هفته پیش از تظاهرات جدید، بیمار تحت الکتروکاردیوگرافی قرار گرفته بود که 2 هفته پس از آن، ضایعات جدید در محل نصب الکترودهای ECG روی تنه ظاهر شده بودند.

در معاینه پوست، پلاک‌های اریتماتو با حاشیه واضح در اندازه‌های مختلف با پوسته‌های نقره‌ای روی تنه، بازوها و پاها و سر قابل مشاهده بودند.

در بیماران مبتلا به پسوریازیس، محرک‌هایی مانند داروها، عفونت، التهاب موضعی و حتی استرس‌های سایکولوژیکی می‌توانند عود این بیماری التهابی مزمن را تحریک کنند. پدیده Koebner که به عنوان پاسخ ایزومورفیک هم شناخته می‌شود، با تظاهر ضایعات جدید پسوریاتیکی پس از التهاب مکانیکال شناخته می‌شود.

بیمار با adalimumab تحت درمان قرار گرفت که منجر به پاسخ سریع و بهبود همه ضایعات پسوریاتیکی شد.

N Engl J Med 2017; 377:2180