معرفی مورد: داکریوسیستیت حاد

معرفی مورد: نوزاد پسر 4 هفته‌ای را با شکایت ترشح از هر دو چشم به مدت دو روز و قرمزی و تورم زیر چشم چپ به مدت یک روز به اورژانس آوردند. سابقه پری‌ناتال بیمار مشکل خاصی را نشان نمی‌داد و از شیر مارد به خوبی تغذیه می‌‌شد.

در معاینه فیزیکی درجه حرارت بدن بیمار 2/38 درجه سانتی‌گراد، ترشح چرکی از هر دو چشم و یک توده یک سانتی‌متری اریتماتو و تموجی در پائین مدیال کانتوس چشم چپ مشهود بود. در آزمایش‌های انجام شده، شمارش گلبول‌های سفید بیمار 14 هزار در هر میلی‌متر مکعب (محدوده طبیعی: 7500 تا 15500) بود.

برای بیمار تشخیص acute dacryocystitis گذاشته شد، یعنی عفونت ساک نازولاکریمال که در نتیجه انسداد مادرزادی مجرای نازولاکریمال ایجاد می‌شود. در موارد مقاوم که البته نادر هم هست، داکریوسیستیت حاد می‌تواند به سمت سلولیت اوربیت، آبسه و مننژیت پیشرفت کند.

برای بیمار درمان با آنتی‌بیوتیک وریدی آغاز شد که تب و درناژ چشمی یک روز پس از آغاز درمان برطرف شد. کشت از نمونه مایه درناژ، استاف اورئوس مقاوم به متی‌سیلین را رشد داد. کشت ادرار، خون و مایع مغزی‌نخاعی منفی بودند.

بیمار با نسخه 5 روزه تجویز سفالکسین و پماد چشمی باسیتراسین مرخص شد. استفاده از کمپرس گرم و ماساژ مجرای نازولاکریمال برای بیمار توصیه شد. یک هفته پس از ترخیص، اریتم برطرف شد. دو هفته پس از ترخیص، یک افتالمولوژیست اطفال پروب از مجرای نازولاکریمال وی گذراند تا از عفونت‌های راجعه پیشگیری شود و تورم باقیمانده نیز برطرف شد.

N Engl J Med 2018; 379:474