تداخلات Ezetimibe و Sachet.cholestyramine

بیمار مردی 52 ساله می باشد که به علت بالا رفتن کلسترول از داروهای زیر استفاده می نماید:

R/

Tab . Ezetimibe                                     10mg                                  N=50                             

 روزی 1 عدد

 

Sachet.cholestyramine                                       4gr                                N=40                             

روزی 2 پاکت قبل از غذا

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو ممکن است سطح سرمی ازتیمایب را کاهش دهد بنابراین توصیه می شود این دارو را دوساعت قبل و یا 4 ساعت بعد از کلستیرامین مصرف شود.