تداخلات Etidronate و Hematinic

بیمار خانمی 61 ساله با بیماری پاژه و کم خونی به پزشک مراجعه نموده و داروهای زیر را مصرف می نماید. در ضمن ایشان برای کنترل بیماری خود روزانه 3 لیوان شیر و مقدار مناسبی ماست نیز مصرف می نماید:

R/

Tab .Etidronate                                              200m                                              N=30

BD

 

Cap . Hematinic                                                                                      N=30

روزی 1 عدد بعد از غذا

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان داروی اتیدرونات با مکمل های حاوی آهن و کلسیم و لبنیات باید با حداقل دو ساعت فاصله صورت گیرد زیرا ممکن است جذب اتیدرونات مهار شود بنابراین مصرف توأمان آن ها جز با فاصله دو ساعته توصیه نمی گردد.