داروی جدید Micafungin

نام ژنریک:                                                                           Micafungin Sodium                      

 نام تجاری:                                                                                   Mycamine  ®                

گروه دارویی درمانی: ضد عفونت قارچی (ضد قارچ اکینوکانتین)

اشکال دارویی:                                                               Vial.50mg                                    

 

فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک: 

این دارو در کبد متابولیزه شده و دفع آن عمدتاً از طریق مدفوع می باشد. این دارو به صورت وریدی جذب می شود.

موارد مصرف:

1-کاندیدیازیس مری

2-پیشگیری و جلوگیری از بروز عفونت کاندیدیایی در بیماران دریافت کننده پیوند سلول های بنیادی هماتوپویتیک.

 

مقدار مصرف:

1-کاندیدیازیس مری: بزرگسالان : تزریق وریدی 150mg ظرف یک ساعت به مدت 10 تا 30 روز.

2-جهت پیشگیری از عفونت کاندیدیائی در دریافت کننده های پیوند سلول های بنیادی هماتوپویتیک: بزرگسالان :50mg روزانه وریدی طی یک ساعت برای مدت 6 تا 51 روز.

موارد احتیاط:

در بیماران دارای بیماری های فعال کبدی با احتیاط مصرف شود.

 

موارد منع مصرف:

در بیماران حساس به دارو و یا اجزای تشکیل دهنده آن منع مصرف دارد.

عوارض جانبی احتمالی:

راش-خارش-التهاب در محل تزریق – فلبیت-لرز-پیرکسی-سردرد-تهوع-استفراغ-اسهال-دردشکم-ترومبوسیتوپنی-نوتروپنی-لکوپنی-آنمی-هیپوکالمی-هایپومنیزیمی-هایپوفسفاتمی-هایپوکلسمی.

تداخلات دارویی:

1-مصرف همزمان با سیرولیموس ممکن است سطح سیرولیموس را افزایش دهد.

2-مصرف همزمان با نیفدیپین می تواند سطح پلاسمایی نیفدیپین را افزایش دهد.

مصرف در دوران بارداری:

این دارو در این دوران جزء گروه C است و فقط در صورت ضرورت شدید تجویز شود.

مصرف در دوران شیردهی:

مقدار ورود این دارو به شیر مشخص نیست بنابراین فقط با نظر پزشک معالج و در صورت ضرورت با احتیاط مصرف شود.

نکته های مهم برای بیماران و کادر پزشکی:

1-تزریق دارو کمتر از یک ساعت باعث ایجاد واکنش های ناشی از ترشح هیستامین می شود.

2-در صورت بروز واکنش های حساسیتی نظیر شوک انفوزیون دارو را قطع نمایید.

3-عملکرد کلیه را در هنگام درمان با این دارو مرتب بررسی کنید.

4-عملکرد کبد را در هنگام درمان با این دارو مرتب بررسی کنید.

5-اندازه گیری CBC در خلال درمان پیشنهاد می گردد.

 

دکتر محمدرضا نیسیان