دوز مناسب تجویز «استامینوفن» برای کودکان

استامینوفن از جمله داروهایی است که تنظیم دوز مناسب آن برای کودکان کار دشواری است، زیرا در اشکال دارویی متفاوتی وجود دارد. جدول های زیر در تنظیم دوز استامینوفن برای کودکان به طور صحیح کمک کننده هستند. تنظیم صحیح دوز استامینوفن برای کودکان بر اساس وزن آن ها و نه سن انجام می شود. اگر وزن کودک خود را نمی دانید و او برای ایستادن در ترازو سن کمی دارد، وزن خود را در حالی که او را در آغوش گرفته اید و به تنهایی بسنجید بدین ترتیب می توانید به وزن کودک برای تعیین دوز استامینوفن دست یابید.

 

استفاده ایمن از استامینوفن برای کودکان

    -مصرف استامینوفن در کودکان زیر 3 ماه بدون تجویز پزشک ممنوع است.

    -قبل از مصرف استامینوفن برای کودکان در فرم مایع، شیشه دارو را به خوبی تکان دهید.

    -از ابزار اندازه گیری که همراه دارو هستند، استفاده کنید و استامینوفن را بیش از مقدار توصیه شده به کودک ندهید. در صورت گم کردن ابزار اندازه گیری از قاشق هایی با اندازه استاندارد (و نه قاشق های معمولی) برای تعیین مقدار استامینوفن برای کودک استفاده کنید.

    -در صورتی که کودک از داروی حاوی استامینوفن استفاده می کند، از دادن استامینوفن به کودک بدون دستور پزشک خودداری کنید.

    -استامینوفن مایع کودکان و نوزادان (سوسپانسیون خوراکی) غلظت یکسانی دارند، یعنی 160 میلی گرم بر 5 میلی لیتر. تنها تفاوت استامینوفن مایع کودکان و نوزادان این است که استامینوفن نوزادان به کمک سرنگ یا قطره چکان و استامینوفن کودکان به کمک یک فنجان داده می شود.

    دوز استامینوفن برای کودکان می تواند هر 4 ساعت یک بار تکرار شود. دادن استامینوفن به کودک بیش از 5 بار در شبانه روز مجاز نیست.

 

دوز استامینوفن برای کودکان

دوز استامینوفن برای نوزاد 2.700 تا 5 کیلو گرم:

    -دوز: 40 میلی گرم

    -سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 1.25 میلی لیتر

    -قطره استامینوفن نوزادان: 0.5 میلی لیتر

    -سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 1.25 میلی لیتر یا یک چهارم قاشق چای خوری

دوز استامینوفن برای نوزاد 5.500 تا 7.700 کیلو گرم:

    -دوز: 80 میلی گرم

    -سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 2.5 میلی لیتر

    -قطره استامینوفن نوزادان: 1 میلی لیتر

    -سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 2.5 میلی لیتر یا یک دوم قاشق چای خوری

دوز استامینوفن برای کودک 8 تا 10.500 کیلو گرم:

    -دوز: 120 میلی گرم

    -سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 3.75 میلی لیتر

    -سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 3.75 میلی لیتر یا سه چهارم قاشق چای خوری

    -قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 1 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 10.900 تا 15.900 کیلو گرم:

    -دوز: 160 میلی گرم

    -سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 5 میلی لیتر

    -سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 5 میلی لیتر یا 1 قاشق چای خوری

    -قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 2 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 16.300 تا 21.300 کیلو گرم:

    -دوز: 240 میلی گرم

    -سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 7.5 میلی لیتر

    -سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 7.5 میلی لیتر یا 1.5 قاشق چای خوری

    -قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 3 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 21.700 تا 26.700 کیلو گرم:

    -دوز: 320 میلی گرم

    -سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 10 میلی لیتر

    -سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 10 میلی لیتر یا 2 قاشق چای خوری

    -قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 4 عدد

    -قرص بزرگسال (325 میلی گرم): 1 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 27.200 تا 32.200 کیلو گرم:

    -سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 12.5 میلی لیتر

    -سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 12.5 میلی لیتر یا 2.5 قاشق چای خوری

    -قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 5 عدد

    -قرص بزرگسال (325 میلی گرم): 1 عدد

دوز استامینوفن برای کودک 32.600 تا 43 کیلو گرم:

    -دوز: 480 میلی گرم

    -سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 15 میلی لیتر

    -سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 15 میلی لیتر یا 3 قاشق چای خوری

    -قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 6 عدد

    -قرص بزرگسال (325 میلی گرم): 1.5 عدد

    -قرص بزرگسال (500 میلی گرم): 1 عدد

دوز استامینوفن برای کودک بالای 43.500 کیلو گرم:

    -دوز: 640 میلی گرم

    -سوسپانسیون خوراکی نوزادان (خوب تکان دهید): 20 میلی لیتر

    -سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): 20 میلی لیتر یا 4 قاشق چای خوری

    -قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (80 میلی گرم): 8 عدد

    -قرص بزرگسال (325 میلی گرم): 2 عدد

    -قرص بزرگسال (500 میلی گرم): 1 عدد