طراحی داروهای جدید با علم بیوانفورماتیک

عضو هیات علمی گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بررسی ارتباط بین داده‌‎ها و ساختارهای زیستی و مولکولی در رشته بیوانفورماتیک امکان طراحی داروهای جدید را فراهم می‌کند.

 

دکتر محمدرضا صابری اظهار کرد: رشته بیوانفورماتیک یکی از رشته‌های نوین و میان رشته‌ای در حوزه فناوری‌های زیستی است که به مطالعه مولکول‌های زیستی و اطلاعات وابسته به آن پرداخته و از بررسی ارتباط بین داده ها و ساختارهای زیستی و مولکول هایی که با آن‌ها برهم کنش دارند، مکانیسم این برهم کنش ها و تغییر ساختارها وغیره را به دست آورده و از این راه امکان طراحی داروهای جدید، پیش بینی عوارض دارویی، امکان ساخت مولکول های کوچک و بزرگ و غیر… را فراهم می آورد.

وی ادامه داد: وجود چنین اطلاعاتی کمک شایانی به محققین رشته های داروسازی، بیوتکنولوژی، ژنتیک، ایمونولوژی، بیوشیمی و سایر رشته‌های وابسته می کند و در حال حاضر آزمایشگاه شیمی دارویی به تمام محققین دانشگاه علوم پزشکی مشهد سرویس ارائه می نماید.

عضو هیات علمی  گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: نزدیک به 10 سال از فعالیت آزمایشگاه شیمی دارویی در دانشکده داروسازی و گروه شیمی دارویی می گذرد. در ابتدای راه اندازی این مرکز تنها مجهز به پنج سیستم رایانه معمولی بود که  برای تحلیل داده های محاسباتی و گرافیکی مورد استفاده قرار می گرفت. از آنجا که محاسبات مولکولی و طراحی های مولکول های سنگین مانند پروتئین ها نیازمند قدرت پردازش زیادی است، با انتقال دانشکده داروسازی در سال ۱۳۹۶ به ساختمان جدید تجهیزات پیشرفته و مکان مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شد.

صابری در پایان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقای ظرفیت سیستم‌های مرکز گفت: خوشبختانه با پیگیری هایی که به عمل آمده و حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از طرح مذکور، آزمایشگاه در ساختمان جدید به پنج سرور محاسباتی با قدرت بالا، سیستم سرمایش، رک، UPS و میزهای کار مجهز ش.د.

 وی  خاطرنشان کرد: هزینه این تجهیز بالغ بر یک میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری، دانشکده داروسازی و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تامین گردید.