اثربخشی واکسن جدید علیه ملانوم

دانشمندان موسسه تحقیقاتی اسکریپس در ایالات متحده اثربخشی یک واکسن جدید علیه ملانوم را بر روی موش ها ثابت کردند.

 

دانشمندان موسسه تحقیقاتی اسکریپس در ایالات متحده اثربخشی یک واکسن جدید علیه ملانوم را بر روی موش ها ثابت کردند. این داروی برای مبارزه با تومورها طراحی شده بود. به آنها ماده ای افزوده شده که یک ماده القا کننده ایمنی است.

 

محققان حدود 100000 ترکیب شیمیایی را آزمایش کردند که می تواند اثربخشی شیمی درمانی را در مبارزه با ملانوم — سرطان پوست افزایش دهد.

 

این باعث شد تا یک ماده جدیدی به نام دیپرووسیم کشف شود که این ماده به گیرنده هایی مانند پروتئین هایی که واکنش ایمنی سلولی را فعال می کنند، متصل می شود. آنها توانستند اثربخشی این واکسن جدید علیه ملانوم را بر روی موش ها ثابت کنند. البته آزمایشات موفقیت آمیز در موش ها به این معنا نیست که این واکسن به همان اندازه برای انسان ها موثر باشد. آزمایش های آینده باید این را ثابت کند.