تاثیر آنتی‌بیوتیک روی سقط جنین

زنانی که در مرحل اولیه بارداری آنتی بیوتیک مصرف می کنند، خطر سقط جنینشان افزایش پیدا می کند. به گفته محققان زنانی که در مرحل اولیه بارداری آنتی بیوتیک مصرف می کنند، خطر سقط جنینشان افزایش پیدا می کند. تیم تحقیقاتی که بافته های خود را در مجله پزشکی کانادایی منتشر کرده است روی بیش از 90 هزار بارداری مطالعه نموده و آنتی بیوتیک هایی که منجر به افزایش خطر سقط جنین می شوند را مشخص نموده اند.

 

 

سرپرست این تیم تحقیقاتی، پروفسور آنیک برارد Anick Bérard استاد دانشکده داروسازی دانشگاه مونترال بیان می کند، محققان داده هایی از سال 1998 تا 2009 را در مورد زنان باردار در کبک مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان در گروه سنتی 15 تا 45 سال قرار داشتند. 87 هزار بارداری سالم و 8702 سقط جنین و عوامل موثر بر آن در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

 

بر اساس این مطالعه گروه آنتی بیوتیک های ماکرولید macrolides، سولفونامید sulfonamides، مترونیدازول metronidazole، کینولون quinolones و تتراسایکلین tetracyclines باعث افزایش خطر سقط جنین می شوند.

 

ماکرولیدها، آنتی بیوتیک هایی هستنید که معمولا برای درمان عفونت های باکتریایی تجویز می شوند.

 

سولفونامیدها اغلب برای درمان کولیت اولسراتیو یا التهاب مزمن روده بزرگ تجویز می شوند و 101 درصد احتمال سقط جنین را افزایش می دهند.

 

مترونیدازول، آنتی بیوتیک است که به تنهایی یا در ترکیب سایر داروهای ضد عفونت انگلی و باکتری های بی هوازی مورد استفاده قرار می گیرد و 70 درصد احتمال سقط جنین را افزایش می دهد.

 

کینولون ها برای درمان انواع بیماری های عفونی مانند عفونت دستگاه ادراری و پنومونی به کار می رود که 172 درصد خطر سقط جنین را افزایش می دهند.

 

تتراسایکلین ها برای درمان عفونت های باکتریایی، بیماری های منتقله جنسی و عفونت های منتقله از حیوانات یا غذاهای آلوده تجویز می شوند و 159 درصد خطر سقط جنین را افزایش می دهند.

 

بر اساس این مطالعه اریترومایسین Erythromycin و نیتروفارانتاسیون Nitrofurantoin، دارویی که برای درمان بیماری های دستگاه ادراری در زنان باردار تجویز می شود برای سقط جنین بی خطر بوده.