تاثیر الکترونیکی شدن پرونده روی تداخلات دارویی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به الکترونیکی شدن خدمات درمانی و تشکیل پرونده الکترونیکی برای تمام بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، پزشکان از داروهایی که بیماران مصرف می کنند اطلاع می یابند و همین امر موجب می شود که تداخل دارویی به صفر برسد.

 

مهدی درخشان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در این خصوص توضیح داد: در بخش درمان مستقیم (مراکز درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی) زمانی که یک بیمار به پزشک مراجعه می کند، اگر قرار باشد چند روز بعد به پزشک دیگری هم مراجعه کند، سابقه مصرف داروهای بیمار مشخص است و پزشکان معالج می دانند که این فرد تاکنون چه داروهایی را مصرف کرده است.

وی اظهار داشت: الکترونیکی شدن خدمات درمانی فواید و مزایای زیادی دارد، حتی می تواند از انبار شدن داروها نزد بیماران نیز جلوگیری کند زیرا میزان داروها و حتی دوز مصرف آنها برای بیماران در پرونده الکترونیکی ثبت می شود و پزشکان از اینکه تا چه زمانی دارو برای بیمار تجویز شده است نیز اطلاع دارند.

درخشان ادامه داد: علاوه بر این درصد خطاهای پزشکی در نسخه های بیماران نیز می تواند با الکترونیکی شدن خدمات به پایین ترین حد خود برسد که امیدواریم بتوان با همکای وزارت بهداشت، در تمام مراکز طرف قرارداد خدمات را به صورت الکترونیکی به بیماران سراسر کشور ارائه داد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: اکنون تمام بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان در همه مراکز درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی (درمان مستقیم) خدمات الکترونیکی دریافت می کنند. تاکنون بیش از 90 میلیون نسخه الکترونیک برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی صادر شده است.

وی اضافه کرد: در بخش مراکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد (درمان غیرمستقیم) نیز زیرساخت های لازم برای الکترونیکی شدن خدمات فراهم شده است که امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتوان در آینده ای نه چندان دور نیز این اقدام را انجام دهیم تا ضمن کاهش تداخل دارویی و تخلفات پزشکی، خدمات بهتر و مناسب تری به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه داد.

درخشان گفت: با الکترونیکی شدن خدمات اکنون دفترچه های بیمه در مراکز درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی حذف شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران تنها با در دست داشتن کارت ملی می توانند علاوه بر ویزیت، دارو و خدمات سرپایی و بستری را دریافت کنند.

وی ادامه داد: همچنین با این نوع خدمات رسانی به صورت الکترونیکی و حذف دفترچه ها در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی، سالانه از 80 میلیارد تومان هزینه چاپ دفترچه ها نیز صرفه جویی می شود.

سازمان تامین اجتماعی با حدود 42 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیرپوشش ارائه می دهد.

این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.

بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای 480 شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.