تائید «توفاسینیب» در اتحادیه اروپا

 کمیسیون اروپا اعلام کرد داروی tofacitinib citrate را با نام تجاری Xeljanz و محصول Pfizer برای مدیریت درمانی بزرگسالان مبتلا به کولیت اولسراتیو فعال متوسط تا شدید تائید کرده که نمی‌توانند به درمان‌های متعارف یا یک عامل بیولوژیک پاسخ کافی بدهند یا آنها را تحمل کنند.

رژیم تائید شده این مهارکننده Janus kinase خوراکی به صورت 10 میلی‌گرم دو بار در روز به مدت حداقل 8 هفته است که به دنبال آن، با دوز 5 یا 10 میلی‌گرم در روز ادامه پیدا می‌کند.

تا به امروز، افرادی که با کولیت اولسراتیو فعال متوسط تا شدید زندگی می‌کنند، درمان خوراکی تائید شده‌ای نداشته‌اند که بتواند هم دوره بهبود بدون نیاز به استروئید را القا کند و هم بیمار را در آن وضعیت نگاه دارد. تائید Xeljanz، که نخستین مهارکننده Janus kinase خوراکی تائید شده برای این منظور است، گزینه درمانی جدیدی را پیش روی بیماران مبتلا قرار می‌دهد.

کولیت اولسراتیو یک بیماری التهابی مزمن و اغلب ناتوان کننده روده است که حدودا 1/2 میلیون نفر را در اروپا متاثر کرده است.

تائید توفاسینیب در اروپا براساس یافته‌های مطالعات فاز 3 است که به صورت برچسب باز و طولانی‌مدت اجرا شده‌اند. در روند بررسی ایمنی و اثربخشی این دارو، آژانس دارویی اروپا به این نتیجه رسیده که توفاسینیب، در مقایسه با درمان‌های موجود، مزایای بالینی قابل توجهی برای بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو به همراه دارد.

در حال حاضر، توفاسینیب برای تجویز در بیماران بزرگسال مبتلا به آرتریت روماتوئید فعال متوسط تا شدید، همراه با متوتروکسات، تائید شده که یکی یا تعداد بیشتری از داروهای آنتی‌روماتیک تعدیل کننده بیماری را تحمل نمی‌کنند یا پاسخ درمانی کافی به آنها نمی‌دهند.

این دارو همچنین به عنوان مونوتراپی در مواردی که بیماران نمی‌توانند متوتروکسات را تحمل کنند یا درمان با متوتروکسات برای آنها نامناسب است، تائید شده است.

توفاسینیب همچنین در ترکیب با متوتروکسات برای درمان بزرگسالان مبتلا به آرتریت پسوریاتیکی فعال که به درمان قبلی داروهای آنتی‌روماتیک تعدیل کننده بیماری پاسخ کافی نمی‌دهند یا آن را تحمل نمی‌کنند، در اروپا تائیدیه گرفته است.