پنتاگون به دنبال دارویی برای افزایش توان سربازان

پنتاگون به دنبال دارویی برای افزایش توانایی رزمی سربازان آمریکایی است.

 

به گزارش اسپوتنیک، پنتاگون 15 میلیون دلار برای تحقیق در زمینه توسعه دارو برای بهبود چشمگیر روحیه جنگندگی ارتشیان آمریکا اختصاص داده است.

در اسناد منتشر شده ذکر شده است که نیروهای ویژه ایالات متحده باید فعالیت شدید جسمانی و فشار روانی را در شرایط سخت تحمل کنند.

در حال حاضر، این بخش نظامی به دنبال پیمانکارانی برای ایجاد روش های جدید برای بهبود ویژگی های فیزیکی کماندو ها از طریق دارو است.

همچنین تاکید شده است که پنتاگون نیاز به تکنولوژیی برای افزایش حداکثری عملکرد فیزیکی نیروهای ویژه از جمله افزایش استقامت، تشدید ادراک، افزایش مقاومت در برابر شرایط سخت محیط زیستی و تقویت فیزیکی عمومی به منظور حفظ قابلیت آمادگی رزمی و قابلیت مبارزه در شرایط کار سنگین بدون تغییر قابل ملاحظه ای در ارگانیسم را دارد.

همچنین پنتاگون به دنبال روشی برای کاهش ساعت خواب ارتشیان آمریکایی تا چهار ساعت در شبانه روز است.

گفتنی است پیش از این مشخص شده است که ایالات متحده قصد دارد آسیب پذیری سیستم های دفاعی سایر دولت ها را ارزیابی کند.