روش جدید تشخیص بیماری قلبی عروق کرونر

دانشمندان چینی موفق به توسعه یک شیوه تشخیصی جدید برای بیماری قلبی عروق کرونر شده اند که میزان درستی آن ۳۳ درصد بیشتر از شیوه های فعلی است.

 

محققان دانشگاه شانگهای جیائوتانگ تکنولوژی جدیدی موسوم به سیستم اندازه گیری QFR (نسبت جریان کمّی) را توسعه داده اند که موردتایید سازمان غذا و دارو چین قرار گرفته است.

 

در حال حاضر آنژیوگرافی عروق کرونر، رایج ترین شیوه تشخیصی بیماری قلبی عروق کرونر بشمار می رود. در روش جدید براساس آنالیز محاسباتی تصویر اشعه X آنژیوگرافی عروق کرونر، سیستم به QFR دست می یابد که می تواند به تشخیص بیماری قلبی عروق کرونر کمک کند. این روش جدید نیاز به جراحی یا داروهای اضافی ندارد.

 

مطالعه بالینی نشان می دهد این شیوه جدید می تواند عملکرد عروق کرونر را در مدت ۴ دقیقه ارزیابی کرده و میزان صحت و درستی آن در مقایسه با آنژیوگرافی ۳۳ درصد بیشتر است.

 

«چن یاژو»، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «شیوه جدید به پزشکان در تشخیص بیماری قلبی عروق کرونر کمک می کند و آنها قادر به تصمیم گیری بهتر در زمینه نوع درمان همچون احتمال نیاز به کاشت استنت در قلب، خواهند بود.»