تائید Enzalutamide برای سرطان پروستات غیرمتاستاتیک

سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد Enzalutamide را با نام تجاری Xtandi و محصول Astellas/Pfizer، برای درمان مردان مبتلا به سرطان پروستات مقاوم به عقیم شدن (CRPC) تائید کرده است.

این تائیدیه اندیکاسیون Enzalutamide  را برای درمان خوراکی گسترده کرده، زیرا پیش از این برای مردان مبتلا به CRPC متاستاتیک تائید شده بود.

Enzalutamide دومین درمان تائید شده‌ای است که گیرنده آندورژن را هدف قرار می‌دهد. داروی Apalutamide (با نام تجاریErleada  و محصول Janssen) در فوریه 2018 تائیدیه خود را دریافت کرده بود.

با این داروی تائید شده، بیماران مبتلا به CRPC غیرمتاستاتیک، که میان شکست درمان محرومیت از آندروژن و وقوع بیماری متاستاتیک قرار دارند، گزینه درمانی جدیدی را پیش‌روی خود می‌بینند.

تصمیم به گسترده شدن اندیکاسیون براساس نتایج کارآزمایی PROSPER بوده، که در آن enzalutamide همراه با درمان محرومیت از آندروژن، با درمان محرومیت از آندروژن همراه با پلاسبو مقایسه شد.

در این کارآزمایی با حضور 1401 شرکت‌کننده، enzalutamide توانست خطر متاستاز دوررس یا مرگ را تا 71 درصد کاهش دهد. همچنین میانه زمانی بقای بدون متاستاز در گروه enzalutamide، معادل 6/36 ماه و در گروه پلاسبو، 7/14 ماه بوده است.

شایع‌ترین عوارض جانبی که در بیش از 10 درصد بیماران رخ داد و اغلب نیز در گروه بیماران دریافت کننده enzalutamide دیده شد، عبارت بودند از asthenic conditions، گرگرفتگی، هیپرتانسیون، سرگیجه، تهوع و افتادن.