فراخوان غذا و دارو برای تامین آلبومین

سازمان غذا و دارو برای تامین آلبومین مورد نیاز بازار دارویی کشور در سال ۹۷، به شرکت های وارد کننده دارو فراخوان قیمت داد.

 

 

 براساس این فراخوان؛ تمام شرکت‌های معتبر تامین کننده علاقمند به حضور در این فراخوان می‌توانند از طریق جدول منتشر شده شامل قیمت پیشنهادی و برنامه تامین خود، برای میزان قابل تامین قطعی تا پایان سال ۹۷ با رعایت موارد زیر تکمیل و درخواست خود را به صورت رسمی در روز شنبه ۱۳ مرداد به دبیرخانه محرمانه سازمان غذا و دارو تحویل دهند.

 

۱. مقدار مورد نیاز آلبومین ۱۰ تن (یک میلیون عدد ویال بر اساس دوز 50ml درصد۲۰)

 

۲. در مورد آلبومین با منشأ پلاسمای غیر ایرانی وارداتی قیمت به صورت CPT و با واحد یورو و در مورد نوع تولید برون مرزی با منشاء پلاسمای ایرانی صرف قیمت ریالی پیشنهادی فروش و پخش قابل پذیرش است.

 

۳. شرکت‌هایی که توان تامین بیشتر با قیمت پیشنهادی کمتری داشته باشند در اولویت انتخاب این فراخوان قرار خواهند گرفت.