خطرات تجویز «آتزولیزوماب» در بارداری

از آنجا که آتزولیزوماب داروی جدیدی است، در حال حاضر مطالعاتی در مورد استفاده از آن در دوران بارداری یا تغذیه با شیر مادر انجام نشده است. با توجه به مکانیسم عمل آن (مهار مسیر PD-1 / PD-L1)  انتظار می رود که این دارو موجب مسائل مربوط به بیماری های ایمنی در جنین  شود که به مرگ جنین ختم می شود. این باید در دوران بارداری مورد استفاده قرار گیرد اگر مزایای استفاده برای مادران بیشتر از خطرات آن برای جنین باشد.

از شیردهی به نوزاد در حالی که شما با آتزولیزوماب درمان می شوید، اجتناب کنید.

 

مصرف

توصیه می شود دوز ۱۲۰۰ میلی گرم به عنوان یک تزریق داخل وریدی به صورت آهسته (بیش از یک ساعت) هر ۲۱ روز انجام شود.

 

تداخلات با داروها

در حال حاضر مطالعه ای در مورد تداخلات داخلی و خارجی در بدن وجود ندارد.