تایید داروی «آتزولیزوماب» از سوی FDA

آتزولیزوماب یک داروی جدید است که توسط FDA برای درمان کارسینوم اورستیا پیشرفته یا متاستاز در بیمارانی که به درمان پلاتین پاسخ نداده اند، تایید شده است. این کار همچنین به نام PD-L1 شناخته می شود.

PD-L1  بخشی از چرخه ایمنی سرطان است که یک فرایند هفت مرحله ای می باشد که به بدن شما کمک می کند تا مبارزه با سرطان و کشتن سلول های سرطانی را ادامه دهد. PD-L1 بر روی سلول های تومور و گیرنده های PD-1 که در سلول های T-سیتوتوکسی یافت می شود (سلول های T-سیتوتوکسی بخشی از سیستم ایمنی بدن ما هستند و سلول های سرطانی را می کشند) عمل می کند.

هنگامی که PD-L1 به گیرنده PD-1 متصل می شود، باعث سرکوب فعالیت سلول های T-سیتوتوکسیک می شود و از این طریق باعث کشتن تومور می شود. با جلوگیری از اتصال PD-L1 به PD-1، آتزولیزوماب به طور موثر منجر به آپوپتوز توموری – مرگ سلول های سرطانی می شود.

اما، همه تومورها همان علائم PD-L1 را در سلول سرطانی نشان نمی دهند. به همین دلیل، آتزولیزوماب در برابر آن تومورها با شدت بالا در PD-L1 موثرتر از افرادی است که دارای شدت پایین هستند.

PD-L1  در سلول های توموری به راحتی می تواند با آزمایش های تشخیص ساده تعیین شود و قطعا قبل از شروع درمان با آتزولیزوماب توصیه می شود.

اخیرا، آزمایش تک مرحله ای، چند مرحله ای و دو مرحله ای انجام شد و ۲۶٪ از بیماران مصرف آتزولیزوماب واکنش کامل داشتند (بیش از ۳ سال)، در حالی که ۱۵٪  از بیماران پاسخ نسبی داشتند. این نرخ پاسخ بالا است، با توجه به این واقعیت که اکثر بیماران که به شیمی درمانی پلاتین پاسخ ندادند، بیش از یک سال پس از درمان زنده نماندند. همچنین داده های گدشته نشان می دهد که میانگین میزان پاسخ به داروهای دیگر تنها ۱۰٪ است. آتزولیزوماب برای بسیاری از بیماران مبتلا به کارسینوم اورستیا پیشرفته یا متاستاتیک امیدوار کننده است.