روش جدید اندازه‌گیری دارو در نمونه‌های بیولوژیکی

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس، با استفاده از نوعی نانوجاذب، روشی را برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم دارو در نمونه های بیولوژیکی با دقت بالا عرضه کردند.

 

 

به گزارش ایسنا، دکتر یدالله یمینی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: در این تحقیقات روشی را برای استخراج فاز جامد درون لوله‌ای پر شده با نانوجاذب به همراه اعمال ولتاژ به منظور آنالیز داروهای اسیدی در نمونه‌های بیولوژیکی مانند نمونه‌های ادرار و پلاسما پیشنهاد دادیم.

 

وی خاطر نشان کرد: این روش امکان اتصال میکرو استخراج فاز جامد کنترل شده با پتانسیل و بر جریان (on-line)، به دستگاه کروماتوگرافی مایع را امکان‌پذیر می‌کند.

 

یمینی تاکید کرد: پس از اتمام مراحل طراحی روش و بهینه‌سازی‌ها، کارایی آن برای اندازه‌گیری داروهای “مفنامیک اسید” و “دیکلوفناک” در نمونه‌های حقیقی پلاسما و ادرار بررسی شد و نتایج به ‌دست آمده نشان داد که روش پیشنهادی در این تحقیق می‌تواند با دقت و صحت بسیار خوبی، داروهای یونی را در نمونه‌های بیولوژیکی اندازه‌گیری کند.

 

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، نوآوری این طرح را در به‌کار بردن لوله‌ای پر شده از نانوجاذب در کنار اعمال ولتاژ دانست و ادامه داد: استفاده از لوله‌های پر شده با جاذب، میزان جاذب در دسترس برای استخراج گونه‌ها را افزایش داده و کارایی استخراج را بیشتر می‌کند.

 

این محقق همچنین اضافه کرد: علاوه بر آن به‌ دلیل بر جریان بودن روش، دقت عمل آنالیز گونه‌ها افزایش می‌یابد. از طرفی به ‌دلیل اینکه دخالت دست در مرحله‌ استخراج و آنالیز نهایی کم شده، در نتیجه صحت نتایج افزایش یافته است.

 

وی نانوجاذب استفاده شده در این مطالعات را نانو ذرات “پلی‌پیرول” عنوان کرد و افزود: این نانو ذرات به دلیل مساحت سطح بالایی که دارند، باعث افزایش کارایی استخراج داروها می‌شوند. در واقع به کمک آنها امکان استخراج داروها در کمترین زمان ممکن فراهم می‌شود که باعث کاهش چشمگیر زمان فرایند کلی خواهد شد.

 

این تحقیقات از سوی حمید آسیابی دانش‌آموخته‌ مقطع دکتری، دکتر یدالله یمینی و دکتر مریم شمسایی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس اجرایی شده و نتایج آن در مجله‌ Talanta با ضریب تأثیر 4.162 منتشر شده‌ است.