راهنمای بالینی به کمک تجویز دارو می‌آید

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: ممکن است که روش‌های درمانی پزشکان متفاوت از یکدیگر باشد اما تجویز دارو و روش‌های درمانی باید براساس راهنمای بالینی و پرونده الکترونیک بیماران صورت بگیرد تا از تجویز اضافه دارو جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: ممکن است که روش‌های درمانی پزشکان متفاوت از یکدیگر باشد اما تجویز دارو و روش‌های درمانی باید براساس راهنمای بالینی و پرونده الکترونیک بیماران صورت بگیرد تا از تجویز اضافه دارو جلوگیری شود.

دکتر کیانوش جهانپور با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه تجویز دارو برای بیماران در برخی از موارد حجم زیادی دارد، افزود: یکی از مشکلاتی که در مورد تجویز دارو وجود دارد، نگاه قدیمی‌برخی از پزشکان به تجویز دارو است. به این معنا که پزشک آزاد است تا هر نوع دارو یا هر میزان دارو را برای بیمارش تجویز کند.

 

وی با تاکید بر اینکه این نگاه در هیچ کجا پذیرفته نیست، ادامه داد: هر اقدامی‌که تجویز می‌شود باید مبتنی بر شواهد علمی‌باشد، پزشک مکلف به رعایت این نکات است. با ورود پرونده‌های الکترونیک نسخه نویسی بر پایه فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد، البته در برنامه ششم توسعه هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

 

جهانپور اضافه کرد: البته اینکه در روش‌های تشخصی پزشکان تفاوت وجود دارد طبیعی است اما همه این تفاوت‌ها هم نباید باعث شود تا تجویز درمان از حد استانداردها عبور کند.

 

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: منظور از استاندارد، استفاده از راهنماهای بالینی است که مصوب و ابلاغ شده، است. البته باید این موضوع را هم متذکر شد که هرچه راهنماهای بالینی افزایش یابد فرایند نسخه نویسی نیز اصلاح خواهد شد.

 

وی با تاکید بر مزایای استفاده از سیستم پرونده الکترونیک و راهنماهای بالینی اظهارداشت: با همه گیر شدن این دو موضوع فرایند نسخه نویسی و تجویزها و حتی مصرف دارو منطقی‌تر خواهد شد، برهمین اساس و برنامه ششم وزارت بهداشت و درمان به صورت جدی به این موضوع وارد شده و بخشی از کارهای علمی، تحقیقاتی و فنی آن را انجام داده است.